Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Attraktiv bebyggelse

Plats: Helenelunds C, utanför ICA
Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna växer och utvecklas. Visionen är att bli Sveriges mest attraktiva kommun, en kommun där man vill bosätta sig, arbeta och där företag vill verka. Träffa oss i Helenelunds C för att få veta mer om arbetet med kommunens nya översiktsplan.

För att utvecklingen ska bli hållbar gäller det att ha en bra plan, därför arbetar Sollentuna kommun under 2017 med att uppdatera vår översiktsplan. Den befintliga översiktsplanen antogs 2012. Sollentuna har nya förutsättningar sedan dess, därför behöver översiktsplanen uppdateras.

Kommunen möter t.ex. en större befolkningsökning än vad som tidigare prognostiserats samtidigt som utmaningarna för en ekologiskt och socialt hållbar utveckling blivit allt tydligare. Mer fokus ligger på hur vi ska förbättra våra vatten och utveckla grönytor i bebyggelsen. Denna översiktsplan redovisar de utvecklingsmöjligheter som finns i kommunen de kommande 20 åren. Som ett av sex mål för hållbar stadsutveckling i kommunen står Attraktiv bebyggelse

Träffa oss utanför ICA i Helenelunds centrum för att få veta mer, vi är på plats mellan kl. 17-19!

Det nya förslaget ligger ute på samråd till 31/10, det innebär att allmänheten kan komma med synpunkter på planens innehåll. Du hittar förslaget till ny översiktsplan och mer information på www.sollentuna.se/oversiktsplan