Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vanliga frågor och svar - FAQ

Nedan listas alla vanliga frågor och svar.

Börja med att välja kategori eller skriv ett ord/uttryck som du vill söka efter, klicka därefter på sök-knappen.

Under skolvalet gör du ett val till tre skolor och väljer därefter fritidshem till dessa tre skolor. Önskar du inte en fritidshemsplats tackar du nej till det i skolvalet.

För att få fritidshem måste vårdnadshavarna uppfylla minst ett av följande villkor

·        Arbetar eller studerar på minst halvtid

·        Aktivt arbetssökande

·        Är föräldraledig och hemma med syskon under en begränsad period.

När du inte har behov av omsorg på fritids eller ditt barn inte har rätt till plats längre (ex barnet börjar i årskurs 4 och det inte finns fritids för år 4 på skolan) måste du säga upp platsen.

OBS ! Alla barn som går i år 3 och som har fritidsplaceringar har rätt till plats t.o.m 31 juli. De som inte sagt upp sin fritidsplacering sägs upp centralt med den 31 juli som sista placeringsdag.

Länk till Uppsägning av fritidshemsplatsen

Läs mer på webbplatsen: Länk till

Från och med barnet har fått ett fullständigt personnummer kan du välja förskola och familjedaghem.Tidigaste ködatum man kan få är barnets födelsedatum + 3 månader

Det är möjligt för vårdnadshavare att ställa sitt barn i kö innan barnet är 3 månader och då ändras ködatumet automatiskt.

Nej, du kan inte ansöka om eller säga upp platsen muntligt, via pappersblankett eller via telefon.

Ansökan /Uppsägning sker via kommunens webbplats, se länk nedan. Behöver du tillgång till dator kan du använda datorer på något av kommunens bibliotek eller i receptionen i Turebergshuset, Turebergstorg 1, Sollentuna centrum

Länk till mer information om Ändringar/Uppsägning av fritidshemsplats

Uppsägningstiden är 2 månader. Uppsägningen räknas från den dagen du säger upp platsen.

Läs mer om Uppsägning av fritidshemsplats

Ja

Ja, det finns flera fritidsgårdar i kommunen.

Läs mer om verksamheten på kommunens webbplats Fritidsverksamhet

Information om avgifter hittar du på webbplatsen: Avgifter i fritidshem