Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

-

VFU - Praktik för lärarstudenter

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I Sollentuna bor ca 70 000 invånare och vi har många kommunala och fristående skolor. Vår vision är att bli Sveriges bästa skola. Vi är mycket stolta över våra resultat. Och vi är mycket stolta över våra lärare.

Välkommen som lärarstuderande!

Sollentuna kommun tar emot lärarstuderande från Stockholms universitet, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Södertörns högskola, Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan samt enstaka studenter från andra universitet och högskolor.

Ta så fort som möjligt kontakt med VFU-ansvarig på den förskola/skola där du är placerad, se  studentportalen.

Registerutdrag och sekretess 

När du får besked om din VFU-placering i Sollentuna kommun ska du ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Originalet visar du upp på förskolan/skolan. Inför varje ny VFU-period måste du visa upp ett giltigt registerutdrag. 

Ansökan om utdrag ur belastningsregistret

Inför din första VFU-period, läser du igenom och skriver under en sekretessblankett och kontaktkort som också lämnas på din förskola/skola. 

Sekretessblankett och kontaktkort

Notering av uppvisat utdrag ur belastningsregistret för VFUstudent

Handlingsplan

Vi har tagit fram en handlingsplan där du som studerande, handledare eller VFU-ansvarig i verksamheten hittar information om hur VFU:n är organiserad i kommunen.

Handlingsplan för VFU

Till VFU-ansvarig

I länken nedan hittar du studenterna från lärosätena i Stockholmsregionen.

VFU-portalen Stockholmsregionen

VFU-portalen Uppsala 

Till VFU-handledare Stockholms universitet och LLU:are för Uppsala universitet

För lokala lärarutbildare

Publicerad: 15 juli 2019