Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Utförare inom förskola och grundskola i Sollentuna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Arbetsmaterial, administrativa rutiner och verktyg samt annan information för dig som är utförare av skol- eller förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg, kommunal eller fristående.

Avdelningen Stöd och utveckling

Stöd till verksamheterna

Stöd och utveckling är en avdelning inom utbildningskontoret. Hit kan förskolor, pedagogisk omsorg och skolor vända sig för att få stöd kring barn och elever i behov av särskilda insatser. Stödet kan dels handla om ekonomiska resurser (så kallat tilläggsbelopp), dels av konsultation och uppföljningar kring enskilda barn och elever.

Myndighetsutövning

Avdelningen hanterar också myndighetsutövning i form av skolskjuts för elever i behov av stöd, förturer, dispenser samt mottagande i särskola. När det gäller myndighetsutövning kan vårdnadshavare vända sig direkt till Stöd och utveckling. För andra typer av frågor ska vårdnadshavare alltid, i första hand, vända sig till barnets förskola, pedagogiska omsorg eller skola.

Stöd och utveckling - Saga Sollentuna

Publicerad: 26 september 2019