Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Skolresor, skolskjuts

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det är hemkommunen som ansvarar för att anordna skolskjuts.

Ersättning för SL-kort (terminskort) kan beviljas elever på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet. I särskilda fall kan transport med taxi anordnas, så kallade turbundna resor. Resorna samordnas med andra elever. Tillfälliga behov av resor som vid olycksfall, skador eller operationer, medges inte.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan gäller ett läsår i taget och görs via e-tjänst eller via blankett.

Ansökan om skolskjuts via e-tjänst 

Blankett för ansökan om skolskjuts

Närhetsprincipen

Om vårdnadshavaren väljer en skola som ligger längre från hemmet än den skola som kommunen erbjuder plats på anordnar kommunen inte skolskjuts. Skolskjuts till fristående skola anordnas under samma förutsättningar som till kommunala skolor, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Boende och folkbokföring

Skolskjuts anordnas mellan skolan och den adress i Sollentuna kommun där eleven är folkbokförd.  Vid växelvis boende anordnas skolskjuts till båda adresserna som ska vara inom Sollentuna kommun. Eleven måste växelvis bo lika mycket, d.v.s. 50% vardera, på båda adresserna.

Tänk på att en elev som flyttar inom kommunen har inte rätt till skolskjuts om vårdnadshavare låter eleven gå i en annan skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i om något önskemål inte hade framställts. Samma resonemang gäller även om eleven tidigare har beviljats skolskjuts. 

Färdvägens längd

Gångavståndet mellan skola och hem ska överstiga 2 km för elever i skolår 1-3, 3 km i skolår 4-6 och 4 km i skolår 7-9.

Ytterligare information

I skollagen (2010:800) 10 kap. §§ 32,33 och 40 kan du läsa mer om hemkommunens ansvar för att anordna skolskjuts.

Publicerad: 15 juli 2019