Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Skolresor, skolskjuts

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Om gångavståndet mellan skolan och hemmet överstiger två kilometer för elever i skolår 1-3, tre kilometer i skolår 4-6 respektive fyra kilometer i skolår 7-9 kan man eventuellt få kostnadsfri skolskjuts.

Om vårdnadshavaren väljer en skola som ligger längre från hemmet än den skola som kommunen erbjuder plats på, beviljas inte skolskjuts. Skolskjuts till fristående skola anordnas under samma förutsättningar, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det är elevens hemkommun som ansvarar för skolskjutsen.

Ersättning för SL-kort (terminskort) kan beviljas elever på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet. I särskilda fall kan transport med taxi anordnas där resorna samordnas med andra elever. Tillfälliga behov av resor som vid olycksfall, skador eller operationer, godkänns inte utan hanteras i första hand av privat försäkring. Om sådan inte finns prövas rätten till skolskjuts av kommunen.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan gäller ett läsår i taget och görs via e-tjänst eller via blankett.

Boende och folkbokföring

Skolskjuts anordnas mellan skolan och den adress i Sollentuna kommun där eleven är folkbokförd. Vid växelvis boende anordnas skolskjuts till båda adresserna som ska vara inom Sollentuna kommun. Eleven måste växelvis bo lika mycket, det vill säga 50 procent vardera, på båda adresserna.

Flytt inom Sollentuna

En elev som flyttar inom kommunen har inte rätt till skolskjuts om vårdnadshavare låter eleven gå i en annan skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i om något önskemål inte hade framställts. Samma resonemang gäller även om eleven tidigare har beviljats skolskjuts. 

Skollagen och kommunens regler om skolskjuts

I skollagen (2010:800) 10 kapitel 32, 33 och 40 §§ kan du läsa mer om hemkommunens ansvar för att anordna skolskjuts.

Publicerad: 30 augusti 2019