Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Modersmål

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Elever med annat modersmål än svenska kan få undervisning i modersmål. Här får de kunskaper i och om sitt modersmål för att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga.

Ansök om modersmålsundervisning

För att få delta i modersmålsundervisning gäller följande:

  • En eller båda föräldrar/vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som sitt modersmål och använder det språket i sitt dagliga umgänge med barnet.
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Det gäller även adoptivbarn,
  • För att undervisningen ska bli av måste minst fem elever i Sollentuna ha ansökt om undervisning i det aktuella språket.
  • Ovanstående gäller ej elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna. Dessa har alltid rätt till undervisning i minoritetsspråket. De språk som omfattas är finska, samiska, romani chip, meänkieli och jiddisch.

Undervisningen sker utanför skoltid. Elever i årskurs 1-3 erbjuds undervisning på den egna skolan. Från årskurs 4 åker eleverna ofta till en annan skola för att få sin undervisning.

Anmälan och uppsägning

Sista inlämningsdatum för anmälan är den första april. Om ditt barn tidigare har blivit beviljad modersmålsundervisning i Sollentuna behöver du inte söka på nytt. Uppsägning ska göras på en särskild blankett.

Studiehandledning

Nyanlända elever som inte kan svenska tillräckligt bra för att kunna delta i undervisningen får stöd på sitt starkaste språk av en studiehandledare. Stödet utgår från elevens behov och planeras av läraren och handledaren tillsammans. Skolan ansvarar för studiehandledningen som sker under skoldagen.

 I Sollentuna är det Centrum för Integration och Flerspråkighet - Sollentuna, som ansvarar för studiehandledning och modersmålsundervisningen.

Centrum för Integration och Flerspråkighet - Sollentuna

Publicerad: 9 oktober 2019