Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Utlandsstudier

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Elever som önskar studera utomlands kan ansöka om att gå i Svenska skolan utomlands högst ett år av dina gymnasiestudier. Skolan måste vara godkänd av Skolverket som svensk skola i utlandet och inte erhålla statsbidrag för eleven.

Både elev och vårdnadshavare ska vara folkbokförda i Sollentuna kommun. Tim- och kursplaner ska stämma överens mellan de båda skolorna så att den totala studietiden inte blir längre än tre år. 

Ersättning

Vid beviljande av ansökan betalar Sollentuna kommun ut programpengen med motsvarande ersättning som elevens nuvarande skola får i högst ett år. Ersättningen utgår endast för ett läsår och betalas till skolan dit eleven antas. Ingen ersättning utbetalas för inackordering. Om utlandsskolan tar ut egna avgifter, utöver skolpengen, står du själv för kostnaden. 

Sollentuna kommuns aktuella programpris

Ansökan

Ansökan ska ha inkommit till utbildningskontoret senast tre månader före skolstart. 

Ansök om studier utomlands

Publicerad: 13 september 2019