Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

För utförare

Utförare inom gymnasieskolan i Sollentuna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Lilian Lama

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret

Gymnasiesamordnare

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 213 93

Här har vi samlat matnyttig information och material för dig som utförare av gymnasieskola i Sollentuna. Välkommen till Sollentuna!

Ersättningar till kommunala och fristående gymnasieskolor

Ersättningen för samtliga nationella program till gymnasieskolor baseras på den gemensamma prislistan för Stockholms län som KSL, Kommunförbundet i Stockholms län, har rekommenderat medlemskommunerna att anta.

Utöver dessa program betalar Sollentuna kommun ersättning för International Baccalaureate, tilläggsbelopp för modersmål och introduktionsprogrammen i Gy 11 samt för gymnasieutbildning för ungdomar med Aspergers syndrom på Rudbeck.

Studieavbrott

En elev kan själv, med vårdnadshavares samtycke, meddela skolan att han eller hon avser att sluta. (Har eleven fyllt 18 år eller är gift behövs inte vårdnadshavarens samtycke).

En elev anses även ha avslutat en utbildning som han eller hon påbörjat och därefter uteblivit från den under en månad i följd, utan att detta berott på sjukdom eller beviljad ledighet. Skolan ska rapportera ett sådant avslut/studieavbrott till hemkommunen. Anmälan sker via ungdoms- och elevdatabasen samt via blankett nedan.

Rektor får dock besluta att eleven inte anses ha avslutat utbildningen om det finns synnerliga skäl enligt 12 kap 4a § gymnasieförordningen (2014:860).

Dokument

Nedan hittar du som utförare, förutom ersättningsnivåer, även blanketter för ansökan om särskilda tilläggsbelopp, förlängd studietid samt blanketter för anmälan av studieavbrott och betydande ogiltig frånvaro. 

Publicerad: 11 juni 2019