Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på en annan ort än din hemort (Stockholms län), ska du i regel söka bidrag för boendet och resorna hos din hemkommun. 

Undantaget är om du läser på en fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola, riksinternatskola eller folkhögskola. Då ska du söka inackorderingsbidrag hos CSN.

Vad krävs för att få bidrag?

Sollentuna kommun beviljar inackorderingsbidrag om du är inackorderad på skolorten och

  • är folkbokförd i Sollentuna kommun
  • studerar på heltid i kommunal gymnasieskola
  • är under 20 år (bidraget gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år)

Sollentuna kommun följer CSN´s  för beviljande av inackorderingsbidrag. Till exempel ska din resväg till och från skolan vara mer än två timmar per dag och du ska vara boende på studieorten. 

CSNs riktlinjer 

Folkbokföringsadress

Det är viktigt att du är folkbokförd i Sollentuna kommun under hela din utbildning, eftersom inackorderingsbidraget betalas av din hemkommun. Enligt folkbokföringsförordningen ska en gymnasieelev vara folkbokförd hos sina vårdnadshavare/föräldrar då han/hon går i gymnasieskolan, oavsett om eleven har uppnått myndig ålder.

Regler när vårdnadshavare/föräldrar flyttar

Om dina vårdnadshavare flyttar från Sollentuna kommun så är det den nya hemkommunen som beslutar om ditt inackorderingsbidrag. Flyttar dina vårdnadshavare till Sollentuna kommun så måste du vara folkbokförd hos dem för att kunna få inackorderingsbidrag från Sollentuna kommun. Om dina vårdnadshavare vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige så ska du ansöka om inackorderingsbidrag hos CSN.

Antagning till RIG och NIU

Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).  Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning. Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala/regionala.

Du som är uttagen till RIG via Riksidrottsförbunden antas till det nationella programmet du sökt i första hand och har därmed rätt att söka inackorderingsbidrag. Du som söker NIU antas till det nationella programmet i andra hand. I Sollentuna kommun har utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattat ett lokalt beslut att bevilja inackorderingsbidrag till samtliga elever som både uppfyller kriterierna och antas i andra hand till gymnasieutbildning samt till samtliga elever som uppfyller kriterierna och antas på nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

Belopp och utbetalning

Inackorderingsbidraget ska bidra till kostnader för boende, dyrare uppehälle och resor till och från hemmet. Bidraget är 1/30 av prisbasbeloppet per månad, vilket är 1510 kr per månad under år 2018. Bidraget betalas ut under högst nio månader per läsår, från september till maj.

Ansökan och beslut

Du som är myndig kan ansöka om inackorderingsbidrag. Ansökan ska lämnas senast tre månader efter terminsstart. Om du är omyndig måste din vårdnadshavare göra ansökan. Observera att du måste göra en ny ansökan för varje nytt läsår. Ansökan om inackorderingsbidrag kan du göra först när du har blivit antagen till utbildningen och du har påbörjat dina studier. Beslut om inackorderingsbidrag meddelas bara om din ansökan inte beviljas. Annars betalas bidraget ut i slutet av varje månad till det angivna kontot, med start i september till och med maj.

För dig som söker inackorderingsbidrag via CSN och ej får det beviljat ska du vid kontakt med kommunen bifoga avslagsbeslutet från CSN. Detta gäller för dig som söker till fristående gymnasieskola, fristående gymnasiesärskola, riksinternatskola eller folkhögskola. 

Ansökan om inackorderingsbidrag 

Anmäl studieavbrott eller flytt

Om du inte påbörjar studierna, avbryter dem eller flyttar under läsåret måste du omedelbart anmäla detta till Utbildning- och arbetsmarknadskontoret. Du är då inte berättigad till inackorderingsbidrag. Den som felaktigt tar emot bidraget är skyldig att genast återbetala.

Publicerad: 28 maj 2019

Länkar