Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

STL - Skriva sig till lärande

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Både kommunala och fristående skolor kan anmäla lärare till fortbildningen som sträcker sig över två terminer.

Skriva sig Till Lärande, STL/iWTR

För 6:e året i rad hålls nu kompetensutvecklingen STL, Skriva sig till Lärande, för lärare i Sollentuna skolor. STL bygger på en metod gällande hur man med utgångspunkt från svenska och läs- och skrivutveckling integrerar digitala verktyg i undervisningen inom alla ämnen.

Forskningsresultat av STL/iWTR

En pilotstudie gällande resultatet av STL/iWTR visade på förbättrade resultat gällande läsning men framförallt förbättringar när det gäller skrivande. Forskningsartikeln publicerades 2013 i den vetenskapliga tidskriften Computers & Education. För tillgång till artikeln och resultaten se länk här.

Den forskningsstudie som publicerades i samma vetenskapliga tidskrift 2016 gällande STL/iWTR visar på markant förbättrade elevresultat i Nationella proven åk 3 gällande både svenska och matematik. Förutom förbättrade elevresultat visar studien även på ökad likvärdighet mellan flickor och pojkar. För tillgång till artikeln och resultaten se länk här.

 

Publicerad: 2 november 2018