Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

STL - Skriva sig till lärande

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kompetensutvecklingen Skriva sig Till Lärande, STL/iWTR

För 6:e året i rad hålls nu kompetensutvecklingen STL, Skriva sig till Lärande, för lärare i Sollentuna skolor. Både kommunala och fristående skolor kan anmäla lärare till fortbildningen som sträcker sig över två terminer. STL bygger på en metod gällande hur man med utgångspunkt från svenska och läs- och skrivutveckling integrerar digitala verktyg i undervisningen inom alla ämnen.

Forskningsresultat av STL/iWTR

En pilotstudie gällande resultatet av STL/iWTR visade på förbättrade resultat gällande läsning men framförallt förbättringar när det gäller skrivande. Forskningsartikeln publicerades 2013 i den vetenskapliga tidskriften Computers & Education. För tillgång till artikeln och resultaten se länk här.

Den forskningsstudie som publicerades i samma vetenskapliga tidskrift 2016 gällande STL/iWTR visar på markant förbättrade elevresultat i Nationella proven åk 3 gällande både svenska och matematik. Förutom förbättrade elevresultat visar studien även på ökad likvärdighet mellan flickor och pojkar. För tillgång till artikeln och resultaten se länk här.