Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

PRIO

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

PRIO är ett utvecklingsarbete som handlar om att hitta effektiva arbetssätt som gör att lärarna kan ägna mer tid åt eleverna.

Arbetet med PRIO drivs av skolledningen på respektive skola i samarbete med Sollentuna kommuns tvåutvecklingsledare inom PRIO.

Det övergripande målet är att höja elevernas kunskapsresultat och fokus ligger på att utveckla skolans inre processer och arbetssätt,

Först görs en noggrann kartläggning av skolan om hur mar arbetar på skolan, hur fungerar mötena, hur planeras undervisningen, hur får man information osv. Det görs dels genom intervjuer, men också med hjälp av enkäter, observationer och studier av befintlig dokumentation. 

Utifrån materialet görs en analys som visar på förbättringsområden, till exempel mötesstrukturer, planeringsprocesser eller förbättrade informationsflöden. 

Personal, skolledning och projektledning  arbetar sedan tillsammans fram handlingsplaner för nya arbetssätt och processer, tidplaner och aktiviteter.

Erfarenheter från tidigare PRIO-skolor visar exempel på effektiviserade och förbättrade arbetssätt: effektivare möten, gemensam planering och utvärdering av undervisningen, och coachning som ger nyttig återkoppling från kollegor och skolledare.