Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Lokala utvecklingscentra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi arbetar för att stärka det kollegiala samarbetet och lärandet mellan de kommunala enheterna. 

Barn- och utbildningskontoret har tillsammans med rektorsgruppen i Sollentuna kommun, utvecklat en organisation för ett kommungemensamt arbetande nätverk. Vi kallar modellen för LUC, Lokala UtvecklingsCenter.  Syftet är att genom kollegialt lärande fördjupa lärarkompetensen och därmed kontinuerligt höja alla elevers och skolors resultat.

1 000 pedagoger

Idag är samtliga 1 000 pedagoger fördelade på olika ämnes-LUC. Det finns även lokala utvecklingscenter för förskola, fritidshem, förskoleklass, specialpedagogik och grundsärskola.

Vi är stolta över den organisation som vi har byggt. Idag bedrivs en kvalitativ skolutveckling i samtliga ämnen och olika verksamhetsformer, där hela Sollentuna kommuns pedagoger och skolledare bidrar med sin kompetens, erfarenhet och engagemang.

Med denna organisation kan vi även snabbt sprida och implementera såväl digitala som pedagogiska innovationer i alla delar av verksamheten. Genom valda digitala verktyg har vi hittat ett effektivt och smart arbetssätt som gagnar skolutveckling och i förlängningen elevernas lärande.