Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Modersmål

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I undervisningen av ämnet modersmål får eleven utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Med hjälp av studiehandledning får eleven ytterligare hjälp att följa den svenska undervisningen.

För att få delta i modersmålsundervisning gäller följande:

  • En eller båda föräldrar/vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som sitt modersmål och använder språket i sitt dagliga umgänge med barnen. Gäller inte de fem nationella minoritetsspråken; finska, samiska, romani chip, meänkieli och jiddisch samt adoptivbarn.
  • Modersmålsundervisningen är inte nybörjarundervisning. Eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. Gäller även adoptivbarn, men inte de nationella minoritetsspråken. Från och med den 1 juli 2015 får elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna  utökad rätt till modersmålsundervisning. Ett nationellt minoritetsspråk ska kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan.
  • Minst fem elever ansöker om modersmålsundervisning i det aktuella språket. Det gäller inte för de nationella minoritetsspråken, där elevantalet kan vara färre.
  • Lämplig lärare finns eller kan anställas.

I Sollentuna erbjuds elever årskurs 1-9 att delta i undervisningen som sker efter ordinarie skoltid. Från årskurs 4 erbjuds alltid undervisning i grupp och måste ofta åka till en annan skola. Elever i årskurserna 1-3 erbjuds undervisning på den egna skolan om så är möjligt. Elever bosatta i annan kommun, men som går i skola i Sollentuna, kan få undervisning i sitt modersmål om hemkommunen betalar.

Anmälan till modersmålsundervisning

Centrum för Integration och Flerspråkighet Sollentuna (CIFS) ansvarar för Modersmålsundervisningen i Sollentuna. Anmälan av nya elever görs till CIFS på särskild anmälningsblankett. De elever som redan deltar i modersmålsundervisningen behöver inte göra en anmälan, utan registrering sker automatiskt till påföljande läsår. Om en elev inte längre önskar delta i modersmålsundervisningen ska en uppsägning göras på en särskild uppsägningsblankett. Sista inlämningsdatum för anmälan och uppsägning är den första april.

Blankett för Anmälan till modersmålsundervisning

Studiehandledning

CIFS erbjuder nyanlända elever två timmar studiehandledning i veckan under deras två första år i svensk grundskola. Från och med det tredje året bedömer elevens hemskola omfattningen av eventuellt fortsatt stödbehov och rektor beslutar om stödinsatsen. Detta skall dokumenteras i ett åtgärdsprogram och följas upp. Skolan skickar in en ansökan om studiehandledning till CIFS. Studiehandledning ska:

  • vara en hjälp för eleven att följa den svenska undervisningen.
  • ge termer och begrepp både på svenska och på elevens modersmål.
  • öka elevens möjligheter att uppnå kursplanens mål.

Studiehandledning ges oftast i skolans kärnämnen. Ansvarig lärare på elevens hemskola skall tillsammans med modersmålsläraren planera studiehandledningens innehåll. Studiehandledning ges oftast individuellt men kan även ges i åldersadekvata grupper.

Information till skolan om studiehandledning

Skolan behöver inte ansöka om studiehandledning för nyanlända elever. Skolan beställer studiehandledning för elever som har bott i Sverige i mer än 2 år. 

Blankett för beställning av studiehandledning

Ur Kursplanen för modersmål, Lgr 11

"Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen".

Publicerad: 15 januari 2019