Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna Pedagogpris

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi gratulerar alla årets mottagare av Sollentuna Pedagogpris och alla övriga nominerade!

Prissumman uppgår i kategorierna lärare, förskollärare och fritidslärare till 30 000 kronor vardera att användas till kompetensutveckling i form av t ex studieresa. Priset till vinnande lärarstudent är 15 000 kronor. Sollentuna Pedagogpris har delats ut sedan 2009.

Här följer pristagare och motivering samt de övriga nominerade per kategori:

Kategori VFU-student (lärarstudent på sista året på utbildningen):

Karolina Berglund, Stefan Barrstam och Hanna Grapenfelt

Pristagare: Hanna Grapenfelt, Helenelundsskolan. Motivering: Hanna har under sin VFU-praktik på Helenelundsskolan Sollentuna kommun visat på ett stort personligt ansvar och ett stort engagemang i undervisningens alla delar. Hon upplevs redan som en färdig lärare och hennes nuvarande kollegor ser gärna henne som en permanent arbetskollega.

Övriga nominerade: Karolina Berglund, Linnés förskola och Stefan Barrstam, Helenelundsskolan

Kategori Lärare på fritidshem:

Margot Norrström, Erika Broo och Anders Strandberg

Pristagare: Erika Broo, Töjnaskolan. Motivering: Med ett mod, en tydlighet, en struktur och med stor respekt för personalgruppen har Erika utvecklat Töjnaskolans fritidshem till en verksamhet där personalen känner stor yrkesstolthet och som eleverna inte vill lämna. Genom Erikas arbete har verksamheten fått ökad kunskap om läroplanen och meningsfulla aktiviteter. Fritidshemmet samverkar med skolan och skapar därmed en skola genom hela skoldagen.

Tillsammans med sina kollegor har Erika skapat en attraktiv verksamhet som fått flera utbildade lärare att söka sig till Töjnaskolans fritidshem. Erika bidrar till en stor och betydelsefull utveckling av fritidshemsverksamheten i Sollentuna kommun. Hon har ett av framtidens viktigaste uppdrag i sina händer.

Övriga nominerade: Anders Strandberg, Sofielundsskolan och Margot Norrström, Runbacka skola.

Kategori Lärare i förskola:

Christina Israelsson, Jenny Österberg, Maria Sigfridson och Cathrine Bergman

Pristagare: Cathrine Bergman och Maria Sigfridsson, Trummans och Linnés förskolor. Motivering: Cathrine och Maria är spjutspetsar inom förskolans digitalisering. Genom sitt engagemang bidrar de till att digitalisering i allmänhet och programmering i synnerhet blivit en naturlig del av förskolans vardag. De driver därmed förskolans utveckling framåt, inte bara på sina egna avdelningar och inom sin egen förskola; Cathrine och Maria är inspiratörer för kollegor och förskolebarn i hela kommunen och i hela Sverige. 

De har genom flertalet föreläsningar på olika arenor bidragit till att Sollentuna kommun har en given plats på Sveriges "digitala förskolekarta".

Övriga nominerade: Christina Israelsson, Igelkottens förskola och Jenny Österberg, Snickarbarnens förskola

 

Kategori Lärare i grundskola:

Dögg Gunnarsdottir, Aida Kotorcic och Liv Kindstedt-Snell

Pristagare: Aida Kotorcic, Sollentuna International School. Motivering: Aida är en erkänt skicklig förstelärare vars elever har en mycket god kunskapsutveckling. Hon är drivande i skolans och kommunens tillgänglighetsarbete och gör arbetssättet UDL (Universell Design för Lärande) till en bärande idé i undervisningen. Aida har tagit initiativ till Teach meet med temat tillgänglighet med gäster från hela Stockholms-området och hon är ofta tillfrågad att ta emot studiebesök i sin undervisning. Aida är en stark förebild för alla pedagoger och lärare i Sollentuna kommun.

Övriga nominerade: Dögg Gunnarsdottir, Runbacka och Liv Kindstedt-Snell, Sofielundsskolan

 

Utmärkelserna går till den/de i varje kategori som i sitt arbete bidra till pedagogisk kvalitet och ökad trygghet.