Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Så mäter vi kvaliteten - VÅGA VISA

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I utvecklingsarbetet i grundskolan används ett antal redskap som systematiskt utvärderar och mäter verksamheter och deras kvalitet. 

Kvalitetsrapportering

Alla enheter, såväl kommunala som fristående, tar fram en skriftlig redogörelse för sitt systematiska kvalitetsarbete. 

Observationer

Alla förskolor och skolor observeras regelbundet, med några års mellanrum. Observationerna är en del av VÅGA VISA, ett samarbete mellan åtta kommuner kring utvärdering och uppföljning av verksamheten. Observatörerna är erfarna pedagoger och skolledare från någon av de andra kommunerna i samarbetet.  Varje observation resulterar i en rapport där verksamheten beskrivs och bedöms utifrån läroplanernas målområden, vilka omfattar:

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande/kunskaper
  • Ansvar och inflytande för barn/elever/studerande
  • Bedömning och betyg (gäller ej förskola)
  • Styrning och ledning

Kundundersökning

En annan del av VÅGA VISA är kundundersökningen. Den genomförs i början av varje år och tar reda på vad föräldrar och elever tycker om skolan (samt förskolan, familjedaghem gymnasieskola) i Sollentuna.  

Publicerad: 2 november 2018