Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Så mäter vi kvalitet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Vi mäter på olika sätt hur väl verksamheterna uppfyller krav, behov och förväntningar som ställs utifrån lagstiftning och regelverk.

Kvalitetsrapportering

De kommunala skolorna dokumenterar och utvärderar läsåret i en verksamhetsberättelse. Där görs en samlad bedömning av hur väl skolan lyckats uppnå de krav och förväntningar som ställs utifrån lagstiftning och regelverk. Här framgår också vilka utvecklingsområden som identifierats. Redovisningen bygger på uppföljningar, utvärderingar och analyser som genomförts under läsåret som gått och är ett underlag för förbättringar i verksamhetsplanen för nästkommande läsår.

Observationer

Alla förskolor och skolor observeras regelbundet, med några års mellanrum. Observationerna är en del av Våga Visa, ett samarbete mellan fyra kommuner kring utvärdering och uppföljning av verksamhetens kvalitet. Observatörerna är erfarna pedagoger och skolledare från någon av de andra kommunerna. Varje observation resulterar i en rapport där verksamheten beskrivs och bedöms utifrån läroplanernas målområden, vilka omfattar:

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande/kunskaper
  • Ansvar och inflytande för barn/elever/studerande
  • Bedömning och betyg (gäller ej förskola)
  • Styrning och ledning

Kundundersökning

En annan del av Våga Visa är kundundersökningen. Den genomförs i början av varje år och tar reda på vad föräldrar och elever tycker om skolan (samt förskolan och den pedagogiska omsorgen) i Sollentuna.

Publicerad: 14 augusti 2019