Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Gemensam skolplattform

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Under 2016 infördes en gemensam skolplattform att införas på alla kommunala skolor och förskolor. Tidigare har ett flertal olika plattformar förekommit på skolorna, men nu startar vi ett gemensamt verktyg.

Meningen med det nya gemensamma verktyget är att det ska underlätta för dig som vårdnadshavare och för alla våra lärare och pedagoger.

Leverantör av den nya skolplattformen är Infomentor AB.

Bättre kommunikation

För dig som vårdnadshavare blir det enklare att kommunicera med skolan, inte minst om du har barn på flera skolor. Med den nya skolplattformen behöver du bara en inloggning för samtliga barn i familjen.

Men det är inte bara kommunikationen som blir enklare. Du kan också rapportera frånvaro, boka tid för utvecklingssamtal eller ställa frågor till en mentor/lärare.

Följ skolresultaten

Via plattformen följer du det dagliga skolarbetet; du ser t ex hemuppgifter och pågående skolprojekt. Här tar du också del av skolresultat och lärarens bedömningar. Med den nya skolplattformen får lärarna ett digitalt verktyg där de planerar, genomför och följer upp undervisningen. En direkt koppling i verktyget till kunskapskraven erbjuder pedagogen en bra struktur för bedömning av elevens arbete, samtidigt som det presenteras för dig som vårdnadshavare.

Information från varje skola

Införandet av den nya skolplattformen planeras att ske under hösten och varje skola gör sin egen planeringRespektive skola kommer att kommunicera med sina vårdnadshavare hur hanteringen av inloggningsuppgifter mm kommer att ske. 

Elev- och föräldravyn (den sk famljewebben) är logisk och enkelt uppbyggd och vi tror inte att den komma att vara svår att använda. Finns behov för guidning eller instruktioner kommer sådana att erbjudas.  Du kommer kontinuerligt att få information från din skolan kring hur vi utvecklar den nya skolplattformen.

I en övergångsfas kommer vi att bygga upp informationsmängden i systemet och en del nya rutiner kommer att införas, t ex för pedagogerna.  Vi hoppas att allt kommer att gå smidigt, och att vi alla kan ha förståelse för eventuella initiala svårigheter.