Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Arbete mot mobbning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I Sollentuna arbetar så gott som samtliga skolor i Sollentuna enligt Olweus-metod; ett systematiskt arbete för att motverka mobbning och annan kränkande behandling i skolan.

Olweusprogrammet är vetenskapligt utvärderat och visar på minska mobbning och bättre skolklimat. Programmet genomförs på såväl individnivå som klass- och skolnivå och involverar elever, personal och föräldrar.

Programmet bygger på principer om en skolmiljö präglad av värme, engagemang från alla vuxna i skolan och mycket tydliga gränser för vad som är oacceptabelt beteende.

Metoden präglas av en tydlig struktur för hur en skola förebygger mobbning och annan kränkande behandling samt hur man hanterar situationen när mobbing verkligen inträffar. Vid en mobbningssituation ska till exempel en individuell mobbningsplan upprättas tillsammans med inblandade föräldrar och elever.

En viktig del av arbetet är den enkätundersökning från år 3 – år 9 som varje skola årligen genomför. Den visar på resultatet från genomfört arbete och ger underlag för det kommande.

Programmets huvudmål

Reducera existerande mobbningsproblem
Förbättra kamratrelationer i skolan
Förebygga nya mobbningsproblem

Programmets delmål

Öka medvetenheten och kunskapen om mobbning hos alla på skolan.
Utveckla regler mot mobbning.
Stödja och effektivt skydda de mobbade