Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sök och säg upp plats på fritidshem

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Du söker och säger upp plats i fritidshemsverksamheten via vår e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader.

Ansök om plats på fritidshem

När du gör en ansökan om skolplats i januari-februari ansöker du också om en plats  på skolans fritidshem. Övrig tid under läsåret ansöker du om plats via kommunens e-tjänst för detta. Fritidshemsplaceringar för blivande barn i förskoleklass börjar gälla från den 8 augusti det år barnet fyller sex år. Vill du ha en senare inskolning, ta kontakt med skolan.   

Uppsägning av plats

Uppsägning av en plats i skolbarnsomsorg ska ske senast två månader innan barnet slutar i fritidsverksamheten/familjedaghemmet. Uppsägningstiden gäller från det datum då uppsägningen gjorts. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej. Barn som går i årskurs 3 har rätt till plats på fritidshemmet/familjefritidshemmet till och med 31 juli inför årskurs 4. Har skolan fritidshem för årskurs 4-6 kan ditt barn fortsätta i den verksamheten, men du måste ansöka om en plats.

  • Vid byte mellan förskola/familjedaghem och fritidshem/familjefritidshem påverkas avgiften från den 8 augusti. 
  • Vid byte från fritidshem/familjefritidshem F-årskus 3 till fritidshem årskurs 4-6, påverkas avgiften från den 31 juli.

Sök och säg upp plats på fritidshem

Publicerad: 2 november 2018