Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fritidsverksamhet för skolbarn

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Barn upp till 13 år kan delta i organiserad verksamhet efter skolan på fritidshem eller familjefritidshem.

Verksamheten finns i följande former:

  • Fritidshem för elever i skolår F-3
  • Familjefritidshem för elever i skolår F-3
  • Fritidshem för elever i skolår 4-6

Avgift för fritidsverksamhet

Maxtaxan innebär att avgiften för inkomstrelaterad med en högsta avgift per barn.

Det finns också fritidshem för ungdomar 13-15 år (skolår 7-9).

Har du frågor om fritidshemsverksamheten, ta kontakt med skolan.

Vem kan få plats på ett fritidshem?

Kommunen erbjuder fritidshem till ditt barn om du arbetar eller studerar på minst halvtid, aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig med barnets syskon. Barnet ska vara folkbokfört i Sollentuna kommun eller stadigvarande vistas i kommunen och är folkbokfört i landet samt barn som stadigvarande vistas i kommunen och är asylsökande eller från ett annat EU/EES-land.

Publicerad: 4 juni 2019