Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Flicka i gunga

Förskoleklass

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Det år ditt barn som fyller sex år ska du ansöka om plats i förskoleklass för kommande läsår. Mer information om hur du gör detta hittar du på sidorna om skolansökan här på vår webb. 

Ansök om plats i förskoleklass

Om ett barn har särskilda skäl för att få gå kvar i förskolan och börja i förskoleklass ett år senare (det vill säga skjuta upp skolplikten ett år och istället börja förskoleklass under kalenderåret som barnet fyller sju år), kan du som barnets vårdnadshavare ansöka om detta. Exempel på särskilda skäl är om

  • barnet har en funktionsnedsättning eller en sjukdom
  • barnet som har varit mycket kort tid i Sverige eller om
  • barnet som är född mycket sent på året och som umgås mest med barn födda ett år tidigare under tiden på förskolan.

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. Regler om ledighet och befrielse från obligatoriska delar av undervisningen gäller då även för barn i förskoleklass. 

Uppskjuten skolplikt, extra år i förskoleverksamhet

Förskolan och familjedaghemmet vänder sig till barn som fyllt ett år till och med 7 augusti det år som barnet fyller sex år. I undantagsfall kan ett barn gå kvar i förskolan eller familjedaghemmet till och med den 31 juli det år barnet fyller sju år. 

Skolplikten gäller från och med höstterminen året som barnet fyller sex år. Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklass, om det finns särskilda skäl kan du ansöka hos kommunen om att ditt barn ska börja i skolan först höstterminen det år ditt barn fyller sju år, det medför då automatiskt ett extraår i förskolan om barnet har en förskoleplacering. Detta kallas uppskjuten skolplikt.

Sista ansökningsdag för uppskjuten skolplikt är den 11 januari.

Publicerad: 15 juli 2019