Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Du kan ansöka om skola i annan kommun

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Om du vill att ditt barn ska gå i skola i en annan kommun ska du kontakta den skola du vill ansöka till och undersöka om de kan ta emot ditt barn. Det gäller både kommunala och fristående skolor.

Det är sedan den nya skolan som ska ansöka om "skolpengen" för placering inom skola. Förutsättning är dock att den mottagande skolan accepterar Sollentuna kommuns regler och den ersättning Sollentuna kommun erbjuder. Undantag angående ersättningen gäller för profilerad undervisning och endast följande; Adolf Fredrik musikklasser, Kungliga svenska balettskolan, International School of Stockholm, Vasa Real och Hillelskolan Judiska klasser, Hammarbyskolan södra Romska klasser.

Önskar du en plats på fritidshem går det till på samma sätt. Du kontaktar själv den skola du vill ansöka till och undersöker om skolan kan ta emot ditt barn. Det är sedan skolan som ansöker om ersättning från Sollentuna kommun.

Det är de kommun där barnet är folkbokfört som bestämmer över ersättningen (skolpengen) för placering i Sollentunas skolor och fritidshem. 

Uppsägning av skolplats

Om du fått en plats i en skola utanför Sollentuna ska du avsluta ditt barns nuvarande skolplacering i e-tjänsten.

Fritidshemmen har två månaders uppsägningstid. Meddela skolan i god tid och be dem kontakta Sollentuna kommun och informera om sista placeringsdag ni kommit överens om. Om eleven byter skola och har ansökt om fritidshem vid skolstart på den nya skolan är det inte någon uppsägningstid på fritidshemmet i Sollentuna.

Skola utomlands

Det finns vissa möjligheter för barnfamiljer bosatta i Sollentuna som flyttar utomlands att ta med sig skolpengen. För att skolpeng för studier i utlandet ska beviljas krävs först att vårdnadshavaren ansöker om medgivande om att få fullgöra skolplikten på annat sätt. Läs mer om skolplikten och hitta länk till ansökningsblankett:

Skolplikt och frånvaro

Om ett medgivande om fullgörande om skolplikt på annat sätt ges gäller sedan att följande krav ska vara uppfyllda.

  • Skolpeng beviljas inte för studier utomlands vid skolor som får statsbidrag.
  • Intyg från skolan utomlands ska skickas till Sollentuna kommun som styrker att eleven är antagen till skolan.
  • Undervisningen vid den skola ansökan avser ska motsvara studier i svensk grundskola.
  • Eleven ska vara utskriven från sin skola i Sverige.
  • Ersättning till skolan utomlands motsvarar maximalt kommunens fastställda skolpeng.
  • Vårdnadshavaren betalar avgiften till skolan utomlands. Skolan skickar en faktura till Sollentuna kommun med information om att avgiften är betald av föräldern. På informationen till Sollentuna kommun ska även framgå vilken period som avses, samt hur stor avgift som har erlagts till skolan av vårdnadshavaren . Utbetalning görs till skolan för maximalt en termin, som därefter betalar tillbaka skolpeng/avgift till föräldern.

För mer information, se Sollentunas författningssamling om regler för skolpeng i utlandet.

Regler för skolpeng utomlands

Publicerad: 29 november 2018