Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Du kan ansöka om skola i annan kommun

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Om du vill att ditt barn ska gå i skola i en annan kommun ska du kontakta den skola du vill ansöka till och undersöka om de kan ta emot ditt barn. Det gäller både kommunala och fristående skolor.

Det är sedan den nya skolan som ska ansöka om "skolpengen" för placering inom skola. Förutsättning är dock att den mottagande skolan accepterar Sollentuna kommuns regler och den ersättning Sollentuna kommun erbjuder. Undantag angående ersättningen gäller för profilerad undervisning och endast följande; Adolf Fredrik musikklasser, Kungliga svenska balettskolan, International School of Stockholm, Vasa Real och Hillelskolan Judiska klasser, Hammarbyskolan södra Romska klasser.

Önskar du en plats på fritidshem går det till på samma sätt. Du kontaktar själv den skola du vill ansöka till och undersöker om skolan kan ta emot ditt barn. Det är sedan skolan som ansöker om ersättning från Sollentuna kommun.

Det är de kommun där barnet är folkbokfört som bestämmer över ersättningen (skolpengen) för placering i Sollentunas skolor och fritidshem. 

Uppsägning av skolplats

Om du fått en plats i en skola utanför Sollentuna ska du avsluta ditt barns nuvarande skolplacering i e-tjänsten.

Fritidshemmen har två månaders uppsägningstid. Meddela skolan i god tid och be dem kontakta Sollentuna kommun och informera om sista placeringsdag ni kommit överens om. Om eleven byter skola och har ansökt om fritidshem vid skolstart på den nya skolan är det inte någon uppsägningstid på fritidshemmet i Sollentuna.

Skola utomlands

Sollentuna kommun  beviljar inte skolpeng för studier utomlands.

Publicerad: 19 juni 2019