Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Regler för placering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Regler för skolansökan till kommunala förskoleklasser och grundskolor i Sollentuna.

Platser

Är ditt barn folkbokfört i Sollentuna eller har beslut enligt skollagen* om att särskilda skäl finns för att gå i skola i Sollentuna, har hen alltid rätt till en plats på en kommunal skola. Har ditt barn redan en plats på en skola i kommunen och får avslag på din bytesansökan, behåller hen sin nuvarande placering. Elever från andra kommuner får i regel en placering endast i mån av plats. Bor du i annan kommun, läs mer under frågor och svar.

* Skollagen (2010:800) 9 kap. 12-13 §§/10 kap. 24-26 §§.

Regler för skolansökan

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om regler för skolansökan. Reglerna, som anger principerna för placeringsarbetet, gäller för de kommunala skolorna, förskoleklass och grundskola. Fristående skolor har egna regler. Om en skola inte har plats för samtliga elever som vill gå där och som bor nära skolan gäller relativ närhet. Det betyder att varje elevs relativa närhet mäts, det vill säga avstånd till sökt skola och närliggande skolor jämförs i relation med andra elevers motsvarande avstånd från folkbokföringsadressen. I de fall där närhetsprincipen inte kan avgöra, prioriteras de elever som har ett syskon som redan är placerat i årskurs F-6 på skolan under det aktuella läsåret. 

Relativ närhet för kommunala skolor  

Relativ närhet är en metod för att bestämma förtur när antalet platser på en skola inte räcker till alla som sökt. Den relativa närhetsprincipen ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få platsen. Eleverna som har valt en viss skola rangordnas enligt en princip som kallas relativa närhetsprincipen. Det som räknas är skillnaden i gångväg till den valda skolan jämfört med den alternativa skola (referensskola) som ligger närmast den adress där eleven är folkbokförd. Med andra ord: Ju mer eleven skulle förlora på att inte få en plats i den utvalda skolan, desto högre poäng och bättre ”rankning” får eleven i urvalet till den skolan. Elevens ”rankning” bestäms alltså av skillnaden i avstånd till den aktuella skolan jämfört med sitt närmaste alternativ.

Så här fungerar den relativa närhetsprincipen.

Så mäter vi avstånd

Mätning av avstånd och bedömning av relativ närhet görs centralt i kommunen och med hjälp av ett geografiskt informationssystem GIS. Genom att använda samma kartverktyg för alla elever i skolansökan säkerställer vi att alla bedöms likvärdigt. Med avstånd avses en mätbar gång- eller cykelväg till skolan, inte fågelvägen. Det är kommunens vägnät som gäller och avståndet justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. En mätning i exempelvis Eniro eller Google kan ge andra avstånd än kommunen. Kartan vi använder är uppdaterad och gäller under perioden för skolansökan.

Om ditt barn inte fick plats

Om du gör en skolansökan för ditt barn till en kommunal grundskola och inte får ditt första eller andrahandsval, så finns eleven med på en reservlista som gäller under hela det läsår som ansökan avser (dvs om ansökan avser läsåret 2018/19 sparas den till läsårets slut i juni 2019. När ledig plats finns på skolan tar skolan kontakt med dig och då först behöver du ansöka på nytt i e-tjänsten.

 

Publicerad: 13 augusti 2019