Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Grundsärskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Maria Gladh

Barn- och utbildningskontoret

Sakkunnig särskolefrågor och vissa specialplaceringar

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08 - 579 216 29

Grundsärskolan är till för elever som inte når upp till grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning eller bestående hjärnskada. Det är du som vårdnadshavare som ansöker om att ditt barn ska bli mottagen i grundsärskola.

Att ansöka om mottagande i grundsärskola och att ansöka om skolplats är två olika processer.

Att ansöka om mottagande i grundsärskola

För att ansöka om mottagande i grundsärskola vänder du dig till avdelningen Stöd och utveckling på barn- och utbildningskontoret. Här får du information om de olika bedömningar som ska skickas med ansökan. Din ansökan behandlas av mottagningsgruppen vid avdelningen för Stöd och utveckling på barn- och utbildningskontoret. I denna ingår psykolog, skolsköterska och sakkunnig för särskolefrågor. Detta innebär att du som vårdnadshavare måste först ansöka om mottagande i grundsärskola för ditt barn. Det är först efter barnet har mottagits som ansökan till grundsärskolan kan göras.

Plats i grundsärskola

För att få information om vilka grundsärskolor som finns i Sollentuna vänder du dig till avdelningen Stöd och utveckling. För att ansöka om skolplats vänder du dig direkt till den skola du är intresserad av. Ansökningsblanketter finns på skolornas hemsidor. Du kan också ansöka om plats i grundsärskola i en annan kommun, men då följer inte skolskjuts med.

Integrering i grundskola

En elev som är mottagen i grundsärskolan kan gå i en separat grundsärskola eller vara integrerad i en grundskola. Att vara integrerad innebär att eleven läser enligt grundsärskolans kursplaner i en grundskoleklass. Vill du att ditt barn ska integreras i grundskola, rådgör du först med avdelningen Stöd och utveckling. Sedan ska du ansöka om skolplats på vanligt vis, via kommunens e-tjänst. Du bör även ta kontakt med den nya skolan och ge information om ditt barn.

Fritidshem

Söker du en plats i grundsärskola för ditt barn ansöker du om fritidshem på samma blankett. Vill du att ditt barn ska vara integrerat i grundskolan söker du plats på fritidshem via kommunens webbplats. För barn över 12 år gör du ansökan om fritidshem (korttidstillsyn) hos vård- och omsorgskontoret.

Byte av skola

Är ditt barn sedan tidigare elev i grundsärskolan och du önskar byta till annan grundsärskola ansöker du om plats direkt till önskad skola. Detta gäller till exempel i samband med stadieövergång från årskurs 6 till årskurs 7. Du som har ditt barn i grundsärskola och som önskar att barnet ska integreras i grundskola ska ansöka om skolplats via kommunens e-tjänst.

Publicerad: 3 maj 2019