Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Folkbokförd i annan kommun

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Är du folkbokförd i annan kommun och vill söka plats för ditt barn inom förskoleklass eller grundskola i Sollentuna, kan du ansöka om plats via e-tjänsten för barnomsorg och grundskola.

Placering sker i mån av plats efter att Sollentunaelever har placerats, om inte eleven har ett beslut om att särskilda skäl finns för att eleven ska gå i Sollentunas kommunala förskoleklasser/grundskolor.

Ansök om plats 

Ansök om plats till grundskola 

En ansökan är både en ansökan om skolplacering och en ansökan om användarkonto. Tryck på Grundskola i E-tjänsten och välj skolor för att gå vidare med ansökan. När du har fått ditt konto godkänt kan du logga in antingen med ditt användarnamn och lösenord eller med e-legitimation. 

Elever från andra kommuner kan få rätt att gå i Sollentunas kommunala förskoleklasser/grundskolor på samma villkor som elever som har Sollentuna som hemkommun, om de har särskilda skäl för att beviljas detta. Det är barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna kommun som fattar dessa beslut.

Rätten att få gå i Sollentunas kommunala förskoleklasser/grundskolor på grund av att särskilda skäl finns, beviljas oftast endast för läsåret som ansökan om skolplacering gäller. För varje nytt läsår krävs därför ett nytt beslut om inte eleven blir folkbokförd i kommunen under tiden.

Om du vill att ditt barn ska få ett beslut om att särskilda skäl finns för barnet att gå i Sollentunas förskoleklasser/grundskolor kan du ansöka om det. Ange uppgifter om barnets namn, barnets personnummer, samt en redovisning av vilket skäl du vill åberopa.

  • Eleven är på väg att flytta till Sollentuna kommun. Bifoga kopia på köpekontrakt för bostad, hyreskontrakt eller dylikt, eller intyga på annat sätt att barnet kommer att folkbokföras i Sollentuna kommun under läsåret som ansökan om placering avser. Ange barnets nuvarande adress samt framtida adress med inflyttningsdatum i ansökan.
  • Eleven har en familjehemsplacering/jourhemsplacering i Sollentuna men är fortfarande folkbokförd i annan kommun. Bifoga ett intyg från socialtjänsten i barnets hemkommun.

Ansökan skickas via e-post till kontaktcenter@sollentuna.se eller via brev till Sollentuna kommun, Kontaktcenter, 191 86 Sollentuna. Ansökan ska senast skicka in 31 januari inför höstterminen. 

Publicerad: 18 februari 2019