Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elever på Skälbyskolan

Vi arbetar för att vara Sveriges bästa skolkommun

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommuns skolor erbjuder vi en god utbildning för alla. För att nå målet att bli Sveriges bästa skola har vi tagit fram tre områden som vi vill utveckla. Vi kallar vägen dit för Skolresan.

Vi har tydliga mål för skolorna i Sollentuna:

  • alla elever ska känna sig trygga i skolan
  • skolorna ska ha en hög pedagogisk kvalitet
  • elevernas och skolornas resultat ska förbättras

Våra tre fokusområden är:  Tillgänglighet, Digitalisering och Hållbarhet. 

Tillgänglighet – en skola för alla

Vi utgår från elevernas olika behov och förutsättningar så att alla ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Vi utvecklar och förbättrar skolan hela tiden för att skapa en bra lärmiljö där barnen också känner gemenskap. 

Digitalisering – it i skolan

Med hjälp av digitalisering ska alla elever lära, skapa och utvecklas i en kreativ lärmiljö. Undervisningen ska vara meningsfull, tillgänglig, varierad och engagerande.

Hållbarhet – hälsa och miljö

Hållbarhet i skolan handlar både om rörelse och fysisk aktivitet och om skolans påverkan på natur och miljö. Vi vill också att skolan ska vara en god arbetsmiljö för både elever och lärare.

Publicerad: 17 oktober 2019