Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Sollentuna kommun driver inte någon egen gymnasiesärskola. Eleverna kan söka fritt bland alla skolor i Stockholms län genom vårt samverkansavtal med både fristående- och kommunala skolor i länet.

Om eleven inte tidigare gått i grundsärskola måste du som vårdnadshavare kontakta utbildningskontoret för att göra en ansökan. 

Kontakt

Bonnie Gabrielsson, handläggare gymnasiesärskolan

  • Tfn: 08-579 216 54
  • E-post: bonnie.gabrielsson@sollentuna.se

Utbildningar och skolor

Presentation av alla skolor och gymnasieprogram.

Gymnasiesärskolor i hela Sverige

Ansökan till gymnasiesärskolan

Du gör din ansökan hos Gymnasieantagningen Storsthlm.

Gymnasieantagningen Storsthlm 

Resvägen till och från gymnasiesärskola

Elever som har längre än 6 km mellan hem och skola får ett terminskort av skolan. Har eleven behov av skolskjuts (taxi) mellan hemmet och skolan kan vårdnadshavare ansöka om detta.

Ansökan om skolskjuts för elever med särskilda behov i gymnasiesärskolan 

 

Publicerad: 2 september 2019