Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Grundsärskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Maria Gladh

Barn- och utbildningskontoret

Sakkunnig särskolefrågor och vissa specialplaceringar

Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08 - 579 216 29

Grundsärskolan är till för elever som inte når upp till grundskolans kunskapskrav  på grund av att de har utvecklingsstörning eller bestående hjärnskada.

Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner. Den är nioårig och har två inriktningar, grundsärskola och träningsskola. I grundsärskolan läser eleven enligt ämnen, i träningsskolan enligt ämnesområden. 

En elev som är mottagen i grundsärskolan kan gå i en separat grundsärskola eller vara integrerad i en grundskola. Att vara integrerad innebär att eleven läser enligt grundsärskolans kursplaner i en grundskoleklass. Efter grundsärskolan kan eleverna fortsätta till den fyraåriga gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, specialutformade och individuella program.

Som vårdnadshavare kan du vända dig till avdelningen Stöd och utveckling på barn- och utbildningskontoret för att få information om grundsärskola.  Hit vänder du dig också för att ansöka om att ditt barn ska bli mottaget i grundsärskola. För att få information om gymnasiesärskola, vänd dig till utbildnings- och arbetsmarknadskontoret.

Ansökan om skolplats för barn grundsärskola 

Särskolor i Sollentuna

Rösjöskolan åk 1-6
kommunal verksamhet

Biträdande rektor Anneli Karlsson
tfn 08-579 229 63
E-post

Edsbergsskolan åk 7-9
kommunal verksamhet

Biträdande rektor Kristina Fellenius
tfn 073-915 20 33
E-post 

Snäckbacken, för- och särskola åk F-9
fristående verksamhet

Rektor Ewa Thim
tfn 073-915 05 27
Biträdande rektor Anne-Lie Bjurling
tfn 073-944 09 54
E-post

Järva VIP:s för- och särskola åk F-9
fristående verksamhet

Rektor Marina Smeds
tfn 0733-775 311
E-post

Publicerad: 20 maj 2019