Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Grund- och gymnasiesärskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Särskolan är till för elever som inte når upp till skolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning eller bestående hjärnskada. Särskolorna är en egen skolform med egna kursplaner.

Grundsärskolan

Grundsärskolan är nioårig och har två inriktningar, grundsärskola och träningsskola. I grundsärskolan läser eleven enligt ämnen, i träningsskolan enligt ämnesområden. 

Grundsärskolan

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Gymnasiesärskola

Lärvux

Lärvux är en frivillig skolform för dig med särskilda behov. Det är Lärvux i Sigtuna anordnar undervisningen i Sollentuna kommun på Turebergsvägen.

Lärvux

Publicerad: 15 juli 2019