Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Grund- och gymnasiesärskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Grundsärskola och gymnasiesärskola är skolformer med egna kursplaner. De vänder sig till elever som inte når upp till grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning eller bestående hjärnskada.

Grundsärskolan

Grundsärskolan är nioårig och har två inriktningar, grundsärskola och träningsskola. I grundsärskolan läser eleven enligt ämnen, i träningsskolan enligt ämnesområden. 

Grundsärskolan

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning.

Gymnasiesärskola

Lärvux

Lärvux är en frivillig skolform för dig med särskilda behov. Du kan söka Lärvux från och med det andra kalenderhalvåret det år man fyller 20. Det är Lärvux i Sigtuna anordnar undervisningen i Sollentuna kommun på Turebergsvägen.

Lärvux

Publicerad: 9 oktober 2019