Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Utförare inom förskola och grundskola i Sollentuna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Arbetsmaterial, administrativa rutiner och verktyg samt annan information för dig som är utförare av skol- eller förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg, kommunal eller fristående.

Avdelningen Stöd och utveckling

Stöd och utveckling är en avdelning inom Barn- och utbildningskontoret. Hit kan förskolor, pedagogisk omsorg och skolor vända sig för att få stöd kring barn och elever i behov av särskilda insatser. Stödet kan dels handla om ekonomiska resurser (så kallat tilläggsbelopp), dels av konsultation och uppföljningar kring enskilda barn och elever.

Avdelningen hanterar också myndighetsutövning i form av skolskjuts för elever i behov av stöd, förturer, dispenser samt mottagande i särskola. När det gäller myndighetsutövning kan vårdnadshavare vända sig direkt till Stöd och utveckling. För andra typer av frågor ska vårdnadshavare alltid, i första hand, vända sig till barnets förskola, pedagogiska omsorg eller skola.

Stöd och utveckling

Publicerad: 16 november 2018