Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kontroll av barnomsorgsavgiften

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Sollentuna kommun kontrollerar varje år inkomstuppgifter från vårdnadshavare med barn i förskola, familjedaghem, fritidshem och pedagogisk omsorg på obekväm tid.

Vi jämför bruttoinkomstuppgifter som du lämnat till oss med uppgifter från Skatteverket. Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften har varit lägre än den faktiska, kommer du att få en extra faktura på det resterande beloppet. 

Avgiftskontrollen är viktig ur rättvisesynpunkt – alla ska betala rätt avgift. För att din avgift ska bli rätt är det viktigt att kommunen alltid har aktuell inkomstuppgift. Som vårdnadshavare har du ansvar för att meddela rätt inkomst och uppge rätt familjeförhållande för hushållet och när det sker förändring.

Genom att jämföra den totala årliga bruttoinkomsten enligt Skatteverkets register och dela denna med 12 månader får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som du har lämnat till kommunen och som är registrerad som underlag för avgiftsberäkningen inom förskola, familjedaghem, fritidshem och pedagogisk omsorg på obekväm tid. Skillnaden mellan uppgiven bruttoinkomst och taxerad bruttoinkomst kan till exempel bero på att du har inkomst som har beskattats i annat land eller att du är egen företagare och har anmält annan inkomst än den taxerade bruttoinkomsten.

Ändra dina inkomstuppgifter

Frågor och svar om avgiftskontroll

 

Publicerad: 18 juni 2019