Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Frågor och svar om avgiftskontroll

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det är viktigt att du betalar rätt avgift. Sollentuna kommun kontrollerar varje år inkomstuppgifter från vårdnadshavare med barn i förskola, familjedaghem, fritidshem och pedagogisk omsorg på obekväm tid.

Publicerad: 18 juni 2019

Frågor och svar om avgiftskontroll

Utbildningskontoret gör en årlig kontroll av inkomstuppgifter för vårdnadshavare med barn i förskola, familjedaghem och fritidshem. Syftet med kontrollen är att se att alla betalar rätt avgift. Läs mer om kontrollen.

Ja, man kan ansöka om detta. Kontakta Sollentuna kommuns kontaktcenter tfn 08-579 210 00.

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för det aktuella årets enligt Skatteverkets register och dela denna med 12 månader får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som du har lämnat till kommunen och som är registrerad som underlag för avgiftsberäkningen inom förskola, familjedaghem och fritidshem.

Du vänder dig till Förvaltningsrätten och begär laglighetsprövning.

Fler saker kan påverka avgiften under en viss månad. Du kan t ex ha anmält ändrad inkomst, barnet kan ha placerats i omsorgen mitt i månaden eller det kan ha tillkommit ett syskon inom barnomsorgen. 

Barnomsorgsavgiftens storlek baseras på din inkomst. Som vårdnadshavare ansvarar du för att lämna korrekta uppgifter om din inkomst till kommunen. Det gör du via vår e-tjänst för Val och byte av barnomsorg och grundskola. Information om detta finns på vår hemsida. Läs mer här.

Du har möjlighet att ansöka om anstånd alternativt avbetalningsplan. 

Om du hade en sambo som arbetade under det året så beräknas avgiften även på hans/hennes inkomst. Har du fått ersättningar eller bidrag under året som är skattepliktiga räknas detta även som inkomst. 

Om barnet var inskrivet på fritids/förskola och platsen inte var uppsagd behöver du betala avgift för den perioden. 

Det är vårdnadshavarens ansvar att betala rätt avgift. Om du tror att du betalat för mycket behöver du skicka in underlag från skatteverket till kontaktcenter@sollentuna.se där det framgår hur mycket du tjänade under inkomstkontrollåret och beskriva kort vad ärendet handlar om.  Du kan också lämna in informationen till kontaktcenter via i receptionen i Turebergshuset (kommunhuset) Turebergs torg 1 i Sollentuna centrum.

När fakturan består av två sidor står det makulerad på sista sidan. Fakturan ska ändå betalas. 

Ja, om ni var folkbokförda på samma adress under året och du stod som fakturamottagare tittar man på er gemensamma inkomst.

Har du fått en faktura innebär det att inkomsten du uppgett till kommunen inte stämmer med uppgifterna från Skatteverket. Du har uppgett en lägre inkomst till kommunen än den som Skatteverket har lämnat.

Kontrollerna genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgänglig tidigare.