Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ansök, ändra eller säg upp plats

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Här ansöker du om plats i förskola och familjedaghem. Du kan också ändra omsorgstid för ditt barns placering, säga upp placeringen och lämna inkomstuppgifter.  

Fakturor för september månad för barn som går på förskola, fritids och pedagogisk omsorg är försenade på grund av ett tekniskt fel hos leverantör. Fakturorna skickas ut inom kort.

Du anmäler ditt barn till en plats i barnomsorgen via e-tjänst. Kötiden räknas från det datum då ansökan inkommit men tidigast tre månader efter barnets födelsedatum.

Har du problem med din e-legitimation, vänd dig till din utgivare. Om du inte redan har e-legitimation skaffar du den via din bank eller via Telia. 

Om ditt barn inte är folkbokfört i Sollentuna 

Det innebär att du lämnar barnets personuppgifter och uppgifter om barnets vårdnadshavare samt de verksamheter (förskola/familjedaghem) som du vill ansöka till i e-tjänsten utan att du behöver logga in. Vi uppdaterar sedan era personuppgifter via Skatteverket och kontrollerar att det är barnets vårdnadshavare som har gjort ansökan. När uppgifterna är uppdaterade kan du använda din BankID eller e-legitimation för att logga in i e-tjänsten och hantera barnets ansökan och placeringar. Handläggaren skickar också användarnamn och lösenord till den sökande vårdnadshavarens folkbokföringsadress.

Välj högst fem alternativ

Om ditt barn redan har en placering kan du endast välja 4 alternativ. När du får ett erbjudande om placering kan du välja att svara:

  • Ja tack = stå kvar i kö till högre rangordnade alternativ. Får du ett erbjudande från ditt förstahandsalternativ och svarar ja tack kan du välja att stå kvar i kö till ditt andrahandsalternativ.  
  • Acceptera = alla övriga alternativ stängs.
  • Avstår = din ansökan stängs till den verksamheten, men du står  kvar i kö till de övriga alternativen.
  • Nej tack, behålla köalternativ = detta kan du göra två gånger men efter den andra gången förlorar ditt barn sin plats i kön till just den verksamheten. Väljer du detta alternativ behöver du även flytta fram önskat startdatum. 

Ändra omsorgstid

Om du vill ändra din omsorgstid mellan hel- och deltid meddelar du din förskola eller ditt familjedaghem senast en månad innan ändringen ska börja gälla.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum då uppsägningen gjorts i systemet av vårdnadshavaren. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej. Vid byte från förskola/familjedaghem till skolbarnomsorg påverkas avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten. Att säga upp en plats kan göras av den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet och som står som fakturamottagare.

Avgiftsfri period

Du betalar avgiften för din barnomsorgsplats 12 månader om året och du kan inte ha uppehåll i din placering. Detta gäller även vid  byte inom barnomsorgen eller skolbarnomsorgen. Undantaget är om uppehållet mellan två placeringar är mer än tre månader. 

Regler för förskolan

Reglerna gäller för samtliga fristående och kommunala förskolor samt familjedaghem i Sollentuna.

Regler för förskolor, fritidshem och övrig pedagogisk omsorg 

Publicerad: 13 september 2019