Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Din avgift - förskola och fritidsverksamhet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Barnomsorgsavgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst före skatt.

Inkomstuppgifter för barnomsorgsavgift

Avgiften beräknas på hushållets gemensamma, aktuella bruttoinkomst (inkomst före skatteavdrag). Med hushåll avses ensamstående vårdnadshavare eller vårdnadshavare och make/maka/sambo som är folkbokförda på samma adress. När hushållets gemensamma inkomst beräknas, jämställs make/maka/sambo som inte är vårdnadshavare till barnet, som vårdnadshavare.

Inkomstkontroll

En gång om året kontrolleras inkomstuppgifterna som lämnats av vårdnadshavare med barn förskola, familjedaghem och fritidshem. Kontrollen är en jämförelse mellan uppgifterna som du lämnat till Sollentuna kommun och uppgifter från Skatteverket om den taxerade inkomsten. Kontrollerna genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgänglig tidigare.

Ändra ny inkomst

Du registrerar själv ny eller förändrad inkomst i e-tjänsten för barnomsorgsval. Under fliken ”Mina uppgifter” i e-tjänsten ser du uppgifter om ditt hushålls inkomster som finns registrerade hos kommunen. Dessa gäller fram tills dess att en ny inkomst har registrerats. Utan registrerade inkomstuppgifter debiteras du den maximala barnomsorgsavgiften. 

När ärendet har tagits emot och behandlats av handläggare, får du en bekräftelse via e-post på att uppgifterna har tagits emot.  Fram tills dess kan du ändra eller ta bort ärendet.

När din inkomst förändras ska du registrera förändringarna så fort som möjligt eftersom dessa påverkar nästa faktura. Du får besked via e-post eller brev om om inkomstuppgifterna  godkänns eller avslås.

OBS Utan registrerade inkomstuppgifter debiteras du den maximala barnomsorgsavgiften. Läs mer om reglerna i Taxa och tillämpningsanvisningar.

Undantag

Du ska använda pappersblankett för att registrera ny eller förändrad inkomst:

  • om ditt barn har Sollentuna som hemkommun men har en placering på en förskola, familjedaghem eller fritidshem i en annan kommun eller
  • om någon i din familj har skyddad adress.
Publicerad: 7 november 2018

Länkar