Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Avgifter - barnomsorg och fritidsverksamhet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I Sollentuna tillämpas den så kallade maxtaxan för verksamhet i förskola, familjedaghem, fritidshem och förskoleklass. Det betyder att avgiften är inkomstrelaterad, men med en högsta avgift per barn.

Maxtaxa

Allmän förskola: För 3-6-åriga barn är verksamheten avgiftsfri 525 timmar per år (motsvarar 15 tim/vecka under skolterminer).

Aktuella barnomsorgsavgifter och tillämpningsanvisningar

Syskonrabatt

Syskonrabatt innebär att du får en lägre barnomsorgsavgift om du har flera barn i barnomsorgen. Detta gäller både kommunal och fristående verksamhet.
Du betalar avgift för första, andra och tredje barnet enligt taxan. Från och med det fjärde barnet betalar du ingen avgift. Det yngsta barnet räknas som det första barnet, det näst yngsta barnet som det andra barnet osv oavsett verksamhetsform. Enbart barn i avgiftsbelagd verksamhet räknas.

För syskonrabatt

  • ska en och samma vårdnadshavare ansöka om barnomsorg för samtliga barn och
  • barnen ska vara folkbokförda på samma adress.

Avgiftsfri period

Du betalar avgiften för din barnomsorgsplats 12 månader om året och du kan inte ha uppehåll i din placering. Detta gäller även vid  byte inom barnomsorgen eller skolbarnomsorgen. Undantaget är om uppehållet mellan två placeringar är mer än tre månader.  

Exempel: Ditt barn ska börja i förskoleklass till hösten och har fått en placering i fritidsverksamhet. Startdatum i fritidshemsverksamheten den 8 augusti och du vill ha barnet hemma i tre månader innan dess. För att generera en avgiftsfri period måste platsen i förskolan/familjedaghemmet sägas upp senast den 8 mars (8 maj är då sista dagen för barnet i verksamheten).