Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ändra eller säg upp plats

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Turebergs torg 1, pl 7

191 86 Sollentuna

08-579 210 00

Vill du ändra din omsorgstid mellan hel- och deltid meddelar du din förskola eller ditt familjedaghem senast en månad innan ändringen ska träda i kraftbörja gälla. 

Ändra omsorgstid

Vill du ändra din omsorgstid mellan hel- och deltid samt mellan 15 timmar och 25 timmar per vecka, läs mer under Deltid i förskolan.

Till Deltid i förskolan

Uppsägning

Att säga upp en plats kan göras av den vårdnadshavare som

  • är folkbokförd på samma adress som barnet och som
  • står som fakturamottagare.

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum då uppsägningen har gjorts i systemet av vårdnadshavaren. Avgift debiteras under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej.  

Vid byte från förskola/familjedaghem till skolbarnomsorg påverkas avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten.

Till inloggning i e-tjänst

Avstängning

Om du tillfälligtvis har svårigheter att betala din faktura (barnomsorgsavgift eller återkrav på vårdnadsbidrag) kan du får hjälp att göra en avbetalningsplan. Om planen följs och skulden inte har gått till inkasso har barnet rätt till sin plats. Om fakturan gått över till inkasso upphör barnets rätt till plats tre månader efter förfallodagen. Detta gäller både inom kommunal och fristående verksamhet, dvs förskola, familjedaghem, fritidshem och förskoleklass så länge skulden kvarstår.

Detta gäller även när ett barn önskar en plats. Ett barn vars vårdnadshavare har en oreglerad skuld till kommunen kan inte erbjudas en barnomsorgsplats förrän hela skulden är betald.

Barn som är folkbokförda i kommunen har rätt till en avgiftsfri plats i allmän förskola. 

Avgiftsfri period

Du betalar avgiften för din barnomsorgsplats 12 månader om året och du kan inte ha uppehåll i din placering. Detta gäller även vid  byte inom barnomsorgen eller skolbarnomsorgen. Undantaget är om uppehållet mellan två placeringar är mer än tre månader.  

Exempel: Ditt barn ska börja i förskoleklass till hösten och har fått en placering i fritidsverksamhet. Startdatum i fritidshemsverksamheten den 8 augusti och du vill ha barnet hemma i tre månader innan dess. För att generera en avgiftsfri period måste platsen i förskolan/familjedaghemmet sägas upp senast den 8 mars (8 maj är då sista dagen för barnet i verksamheten).