Sollentunas jämförelsetjänst underlättar för dig att jämföra utförarna inom barnomsorg, hemtjänst, daglig verksamhet och familjerådgivning.

Jämför service hjälper dig när du står inför att göra ett val eller när du vill ha information om de olika verksamheterna. Uppgifterna baseras på kundundersökningar, officiell statistik och information utförarna själva har lämnat. I kartläget så använd ctrl+rullknappen på musen för att zooma in/ut.