Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Mätning av luftföroreningar

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Mätning av luftföreningar sker på platser som väljs ut för att vara representativa för den allmänna luftkvaliteten eller för att ge information om situationen på särskilt utsatta ställen. 

Sollentuna är en av de platser i Stockholmsområdet där man mäter luftföroreningar. 

Halten av luftföroreningar beror på såväl lokala som avlägsna källor och en betydande del kommer från vägtrafiken. Under de senaste 20 åren har luften i regionen blivit mycket bättre. Detta beror främst på att vi byggt ut fjärrvärmen samt infört katalysatorrening på personbilar. Dock har vi fortfarande problem med höga halter av bl a partiklar, kvävedioxid och ozon. Dessa mäts i Sollentuna. Partiklar består av det mesta som förorenar luften, t.ex. sand, gummi från bildäck och metall. Partiklarna är inte synliga för ögat, utan mäts i mikrogram per kubikmeter (µg/m3). I Sollentuna mäts två olika storlekar på partiklarna, PM10 och PM2,5.

Övervakning av halter

Halten av luftföroreningar mäts kontinerligt vid ett antal stationer inom Luftvårdsförbundets verksamhetsområde.

Partikelmätning i Stockholmsområdet

Mätningar sker på platser som väljs ut för att vara representativa för den allmänna luftkvaliteten eller för att ge information om situationen på särskilt utsatta ställen. Som komplement till mätningarna beräknas halter med hjälp av spridningsmodeller. Spridningsmodeller ger en bra beskrivning av hur luftföroreningarna är fördelade och ger möjlighet att beskriva både extremförhållanden och årsmedelvärden under långa tidsperioder. Modeller möjliggör också att göra prognoser för framtida halter vid t ex vägprojekt eller nya detaljplaner.

Resultat från mätningar av kvävedioxid för 2015

Sammanställning av IVL Svenska Miljöinstitutet

Resultat från mätningar av kvävedioxid för 2015 

Resultat från mätningar av marknära ozon för 2015

Sammanställning av IVL Svenska Miljöinstitutet

Resultat från mätningar av marknära ozon för 2015