Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fiskprovtagning i Sollentuna

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Mängden kvicksilver och andra miljögifter i fiskar från Norrviken och Edsviken i Sollentuna är i nivå med halterna i fisk övriga kommuner i Stockholmsområdet. Du kan äta fisken om du följer Livsmedelsverkets kostråd gällande insjöfisk.

Sollentuna kommun har 2011/2012 låtit analysera fisk från Edsviken och Norrviken. Analyserna gäller hur mycket kvicksilver och andra miljögifter som fisken innehåller.

Resultatet visar att halterna är i nivå med övriga kommuner i Stockholmsområdet. Fisken går alltså att äta om du följer Livsmedelsverkets kostråd för hur ofta insjöfisk bör ätas.

Halten av tennorganiska föreningar och kvicksilver ligger högre i Edsviken jämfört med Norrviken, men lägre än gränsvärdet vid försäljning av insjöfisk.

I Norrviken ligger halterna av perfluorerade ämnen (som kommer från t.ex. brandsläckningsmedel, impregneringsmedel, rengöringsmedel m.fl) också i nivå med uppmätta halter i övriga stockholmsregionen.  

Sollentunas sjöar är belastade genom ”gamla synder” och det är därför viktigt att man känner till och följer de kostråd som Livsmedelsverket tagit fram för insjöfisk. Enligt Livsmedelsverket bör man äta insjöfisk högst en gång i veckan, fertila kvinnor betydligt mer sällan.