Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Miljöbokslut 2017

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Sollentuna kommun ska vara den första kommunen i landet som inte tär på jordens resurser. Det är ett högt uppsatt mål, men det enda rimliga.

Ett jordklot

I Sverige lever vi idag som att vi har fyra jordklot. I Sollentuna strävar vi mot att leva som att vi har ett. Klimatarbete skapar inga stora rubriker, men varje liten förändring tar oss närmare målet. Kommunen arbetar med att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten, men också med att skapa förutsättningar för dig som bor i Sollentuna att själv kunna ta klimatansvar.

Klimatarbetet steg för steg

Gör din klimatplan

Vilka små vardagsinsatser kan du tänka dig att göra? Genom att göra en liten förändring per månad kan du minska dina utsläpp med upp emot 1 000 kg CO2/år. Fyll i vilka ändringar du kan tänka dig göra i din klimatplan och var med och påverka planeten för all framtid!

Min klimatplan

Framtid i varje beslut

Sollentuna kommuns vision är att bli Sveriges mest attraktiva kommun. För att aldrig tappa det långsiktiga globala perspektivet har vi två viktiga policys. Miljöpolicyn känner du till vid det här laget – Sollentuna kommun ska vara den första kommunen i landet som inte tär på jordens resurser. Klimatpolicyn bygger på FN:s riktlinjer och handlar om att vi måste minska utsläppen av växthusgaser.

Miljöpolicy

Klimatpolicy

Hur gick det 2017?

Arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser har gått framåt. Verksamheternas direkta utsläpp från el, fjärrvärme, fjärrkyla och tjänsteresor har minskat jämfört med föregående år. För indirekta utsläpp, det vill säga de från varor och tjänster, finns inga uppdaterade omräkningstal på marknaden och därför kan den totala klimat- och resurspåverkan inte beräknas för 2017.

Total CO2 2015 2016 2017
Kommunens verksamheters totala utsläpp från el, fjärrvärme, fjärrkyla och tjänsteresor (flyg, tåg och kommunens bilar), ton CO2-ekvivalenter 2265 2691 2641

Den totala mängden utsläpp från kommunens verksamheter minskade mellan 2016 och 2017. Men den är fortfarande högre än 2015.

Gemensam sak

2016 antog kommunen en ny handlingsplan för miljö- och klimatarbetet som sträcker sig fram till 2020. Kommunens bolag Sollentuna Omsorg, Sollentuna Energi och Miljö AB och AB Sollentunahem arbetar med samma miljö- och klimatmål som kommunen.

Sollentuna Omsorg – AB SOLOM

Sollentuna Energi och Miljö AB – SEOM

AB Sollentunahem

Publicerad: 26 augusti 2019