Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Buller och ljudmiljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nästan hela Sollentuna kommun är utsatt för buller. Få platser räknas som riktigt tysta. Den stora bullerkällan är trafiken, främst vägarna men även järnvägen och flyget bidrar. 

Ett stort antal människor bor där det långsiktiga riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för trafikbuller utomhus överskrids. I vissa områden förekommer också buller från verksamheter. Det rör sig oftast om störande ljud från fläktar eller distributionstrafik.

Försök med bullerreducerande asfalt har lagts ner

Trafikverket har efter dialog med kommunen under 2014 anlagt bullerreducerande asfalt. Försöket med tyst asfalt har under hösten 2018 lagts ner på grund av försämring av dämpningsförmågan hos asfalten. Dialog pågår mellan Trafikverket och kommunen för att hitta nya lösningar.

Buller och bostäder

I Sollentuna byggs det mycket i bullerstörda miljöer, men bostäderna som byggs där utformas för att få en acceptabel ljudmiljö med bland annat en så kallad ljuddämpande sida.

Publicerad: 14 november 2018