Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Miljöredovisning

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Miljö- och byggnadsnämnden presenterar miljösituationen i kommunen till kommunfullmäktige och till allmänheten varje år.

Riksdagens miljökvalitetsmål

Sveriges riksdag har bestämt 16 miljökvalitetsmål och delmål till dem. Länsstyrelserna har en övergripande och samordnande roll i miljömålsarbetet som regionala miljömyndigheter. Därför har de bland annat ansvar för att regionalt anpassa alla miljökvalitetsmål utom levande skogar. Det målet har Skogsstyrelsen ansvar för. 

Miljöredovisning för Sollentuna kommun

Sedan 1995 har miljösituationen presenterats i en miljöredovisning. I den årliga miljöredovisningen presenteras de 16 miljömålen i var sitt kapitel. Varje kapitel börjar med det nationella miljömålet. Därefter beskrivs läget i Sollentuna. Sist i varje kapitel presenteras hur de regionala och nationella delmålen uppfylls i kommunen.

Länsstyrelsen ska se till att våra regionala miljömål och de miljömål som riksdagen har beslutat om får genomslag i länet.

 

Publicerad: 4 juni 2019