Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Gula blommor på ett träd med cyklist i bakgrunden

Evenemang och aktiviteter kring miljöarbete

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Det är viktigt för kommunen att vara en bra förebild när det gäller miljöarbete. Genom att kommunicera det arbete som bedrivs kan kommunen öka medvetenhet och påverka beteenden som gynnar miljön, bland såväl invånarna som Sollentunas olika verksamheter.  

Kommunen deltar i nationella kampanjer, bl.a. trafikantveckan - en upplysningskampanj för miljövänliga transporter som går ut på att motivera medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Vi deltar även i Earth Hour, som uppmuntrar till att dra ned på elanvändningen.

Ett annat exempel är Naturskolan i Sollentuna som funnits sedan 1984. Det är den naturskola som funnits längst i hela Sverige. På ett år får cirka 4000 elever och 300 lärare möta och lära känna miljöfrågor och natur via Naturskolan.
Sollentuna kommun är medlemmar i Klimatkommunerna som är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete.

I kommunens miljöredovisning kan man läsa om läget i Sollentuna i förhållande till de 16 nationella miljömål som riksdagen satt upp.

I kommunens miljöbokslut kan man läsa om hur kommunen arbetar med miljöfrågor.

Publicerad: 14 november 2018