Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Badvattenkvalitet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Badvattnet i Sollentuna är så rent att det går bra att bada utomhus i sjöar och i Edsviken. Men det är bra om du har koll på vattnet där du brukar bada, om du är osäker på vattenkvaliteten är det bättre att välja en annan badplats.

Kontrollera vattenkvaliteten vid din badplats på Havs- och vattenmyndighetens webbsida.

Rösjöns vattenkvalitet

Rösjön har miljöutmärkelsen Blå Flagg, eftersom det bland annat är god vattenkvalitet i sjön. Rösjön är en av få sjöar i Stockholmsområdet som bedöms ha god ekologisk status. Rösjön kommer att få miljökvalitetsnorm, det vill säga den kvalitet som ska finnas vid en viss tidpunkt, för att upprätthålla god ekologisk och god kemisk status i vattenförvaltningscykeln 2015–2021.

Provtagning av badvatten 

Under sommaren mäts badvattenkvaliteten regelbundet vid fyra badplatser i kommunen.

Växtlighet i sjöar

Vissa år sker så kallad algblomning i sjöar och vattendrag. Om du ser att det är blågröna alger i stora mängder ska du undvika att bada just där.

Kommunens badplatser och skötseln av dessa

Kraftig undervattensvegetation, som som finns i Rösjön, är inte kopplat till badvattenkvalitet men det kan vara obehagligt när den slingrar sig runt benen.

Vattenvård

Både sjöarna och Edsviken är mer eller mindre påverkade av föroreningar från bland annat dagvatten, luftföroreningar och avloppsutsläpp. Sollentuna kommun deltar i Oxunda vattensamverkansprojekt som är ett samarbete mellan fem kommuner för att minska föroreningar och förbättra vattenkvaliteten inom Oxundaåns avrinningsområde.

Sollentuna kommun deltar även i ett vattensamverkansprojekt för att minska föroreningar och förbättra vattenkvaliteten kring Edsviken.

Sollentuna kommuns arbete med vattenvård

Algblomning

Giftiga alger förekommer ibland sommartid. Följ följande råd för att du eller ditt husdjur inte ska drabbas av obehag:

 • Bada inte i vatten som är grönt av alger, då det kan leda till allergiska reaktioner, diarré och kräkningar.
 • Drick aldrig algrikt vatten. Alggifterna förstörs inte genom kokning.
 • Låt inte barn bada i vatten eller leka vid stränder med misstänkt algblomning.
 • Hundar och andra husdjur ska inte komma i kontakt med vattnet.
 • Undvik badvatten som du misstänker att det är något fel på.

Fakta om algblomning:

 • De flesta algblomningar orsakas av blågröna alger som kan bilda toxiner, d.v.s. ämnen som är giftiga både för människor och för djur.
 • Giftet kan finnas kvar även efter att algerna försvunnit. Hur länge beror bl.a. på vädret.
 • Alggifter är farliga att få i sig t.ex. vid upprepade kallsupar.
 • Symptomen om du fått i dig alggift liknar de som uppstår vid matförgiftning; illamående, kräkningar, diarré och ev feber.
 • Djur som dricker algrikt vatten eller slickar sin päls efter bad kan få i sig alggift. En hög dos kan leda till att andningsmuskulaturen blockeras.
 • Det finns fall där hundar avlidit av alggifter.

Mer information om badvattenanalyser och algblomning, både för badvattnet i Sollentuna och även för resten av Sverige, finns på Havs- och vattenmyndighetens sida Badplatsen.

Publicerad: 12 juli 2019