Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fiske

Så jobbar Sollentuna med miljö och klimat

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Inger Mattsson

Projektledare miljö och klimat

08-579 219 33

Miljö och klimat är ett politiskt fokusområde i Sollentuna kommun. Här ska man leva bra inom gränserna för vad vår planet mår väl av. Kommunen ska ta hand om naturen och skapa en god livsmiljö för människor.

Det är viktigt för kommunens utveckling av välfärd och livskvalitet att vi värnar vår miljö och klarar klimatutmaningen.

Kommunens prioriterade miljöfrågor:

I Sollentuna kommun arbetar vi med miljöfrågor inom fyra prioriterade områden:

  • Konsumtion och resurshantering
  • Mark och vatten
  • Trafik och transportlösningar
  • Kommunikation och kompetensutveckling 

Handlingsplanen talar om vad vi ska göra

2016 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för miljöarbetet. Den innehåller fler än 40 aktiviteter för att minska kommunens påverkan på miljö och klimat. Alla områden inom kommunens organisation berörs av planen; i handlingsplanen står vilken nämnd som är ansvarig för vilken aktivitet och när den ska vara slutförd.

Miljöpolicy och klimatpolicy visar riktningen mot hållbarhet

Det finns flera dokument som beskriver hur kommunen ska arbeta med miljö- och klimatfrågor. Två dokument styr alla andra dokument och planer: Miljöpolicy och Klimatpolicy., båda är beslutade i kommunfullmäktige . Klimatpolicy beskriver vilka strategier kommunen ska ha för att bidra till att den globala temperaturen stiger med maximalt 1,5 grader. Miljöpolicyn visar hur kommunen ska arbeta för att inte tära på jordens resurser och hur man ska samarbeta med invånare och näringsliv i kommunen för en hållbar miljö.   

Exempel på miljöarbete inom den kommunala organisationen

  • Sollentuna kommun har tillsammans med SEOM Sollentuna Energi AB byggt tre vindkraftverk i Dalarna, som täcker ca 65 % av elbehovet i kommunens verksamheter. Vindkraftverken är döpta till Sol, Vind och Vatten.
  • Anställda i kommunhuset har tillgång till cyklar för tjänsteärenden och kommunens bilar byts successivt ut till elbilar.
  • Varje gång kommunen ska göra en upphandling ställer vi miljökrav anpassade till just den produkten eller tjänsten.  Senast som en upphandling av leksaker till förskolor gjordes, så ställde vi krav på kemikalier. 

Exempel på miljöarbete i samhället

  • För att förbättra luftkvalitet, minska buller och minska klimatpåverkan behöver vi minska bilåkandet. Därför satsar kommunen på cykelbanor och trygga cykelställ. Kommunen samarbetar också med trafikförvaltningen för att få en bra kollektivtrafik.
  • Alla förskolor har inspekterats för att rensas från produkter med oönskade kemikalier.
  • Hushåll och verksamheter i Sollentuna uppmanas att sortera ut matavfall, som samlas in av SEOM och skickas till rötning för att bli biogas eller biogödsel.


Publicerad: 17 oktober 2019