Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Miljövänligare biltvätt

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Dags att tvätta bilen? Värna våra vatten! Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. Det är bättre för miljön att tvätta bilen i en biltvättsanläggning än på gatan.

 

Publicerad: 22 maj 2019

Vår miljö och våra vatten betalar ett högt pris för varje fultvätt som görs, vilket påverkar både djur och människor. Undvik därför att tvätta bilen på gatan, parkeringsplatsen och i garaget. Om du inte har tillgång till en biltvätt är det bättre att tvätta bilen på gräs eller grus, då filtreras vattnet genom marken. Tvättvattnet har då en möjlighet att sjunka ner i marken och renas där. Marken kan dock bara rena en begränsad mängd så därför bör du endast göra detta vid enstaka tillfällen.

Försök alltså att alltid tvätta din bil på bilvårdsanläggning, och allra helst i en som är miljömärkt! Genom att tvätta din bil i en svanenmärkt biltvätt bidrar du till att minska utsläppen av skadliga ämnen med upp till 90%. Det finns både automatiska anläggningar och gör-det-själv-hallar. Tänk även på att välja miljömärkta bilvårdsprodukter om du kan. 

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan eller garageuppfarten, sk. fultvätt, vilket innebär att bl.a. 2 000 ton olja och 5 000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax årligen hamnar i tvättvattnet från Sveriges alla bilar. Biltvätt ger dessutom upphov till utsläpp av 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink, 1 800 kg bly krom och nickel och 41 kg kadmium varje år.

I smutsvattnet efter en biltvätt finns giftiga tungmetaller, asfaltsrester, däckpartiklar, olja och kemikalier från bilvårdsprodukter mm. Det är ämnen som kan skada både människor och miljö om de sprids i naturen. Det förorenade tvättvattnet rinner rakt ner i en dagvattenbrunn och ut i närmaste sjö eller vattendrag. Norrviken, Edsviken, Ravalen, Rösjön och Väsjön är alla negativt påverkade av förorenat dagvatten.

De rengöringsmedel som används till att tvätta bilen innehåller ofta lösningsmedel och andra ämnen som kan skada både människor och miljö. Även miljöanpassade rengöringsmedel kan innehålla skadliga ämnen men fördelen med de miljöanpassade medlen är att de lättare och snabbare bryts ner. Om du inte tvättar bilen på en bilvårdsanläggning, tänk då på att inte stå nära vattendrag, dagvattenbrunn eller dricksvattenbrunn. Detta gäller oavsett vilket rengöringsmedel du använder.

Olja, tungmetaller och andra föroreningar från den smutsiga bilen följer med ut i tvättvattnet. Tvätta därför bilen på bilvårdsanläggning som har olje- och slamavskiljare. Tvättar du på vanlig asfalterad mark och det förorenade tvättvattnet rinner ned i en dagvattenbrunn förs det oftast helt orenat ut i närmaste sjö.