Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Klipp häcken

Klipp häcken - du kan rädda liv

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Du som tomtägare kan rädda liv genom att klippa din häck. Hjälp till att minska risken för olycksfall och öka trafiksäkerheten i ditt bostadsområde genom att till exempel se till att sikten är fri i korsningar.

Enligt plan- och bygglagen är du som fastighetsägare ansvarig för trafiksäkerheten runt din tomt. Dålig sikt påverkar trafiksäkerheten. Se till att klippa häckar, buskar och träd vid behov.

Dessa regler gäller

Bild som visar hur häcken ska vara klippt ut mot gatan Du som har utfart mot gata
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
Bild som visar hur häcken ska var klippt vid en hörntomt

Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm över gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Bild som visar hur hög häcken ska vara ovanför körbana, cykelbana och gångbana

Du som har tomt intill gata
Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana - minst 2,5 m
  • över cykelväg - minst 3,2 m
  • över körbana - minst 4,6 m

Några rekommendationer

Bild som visar hur höga träd och buskar blir när de växer

Träd och buskar växer!
För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.

I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan du få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Bild som visar att häcken fullt utväxt ska hållas inom tomtgränsen

Plantera på rätt ställe!
Hela häcken ska fullt utväxt vara helt inom tomtgräns. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.

Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns. 

Har du tänkt på att...

  • Små barn inte syns om din häck, staket eller mur är för hög.
  • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
  • Det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen.
  • Trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns.
  • Behöver du hjälp med siktröjning så finns det gott om fackhjälp att anlita.

Så här säger lagen

8 kap. 15§

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter:
Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.