Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Pool

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

När du ska bygga en pool på din tomt bör du ta reda på om den kräver bygglov, marklov eller anmälan. Det är också viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.

Behövs bygglov för pool?

  • Inget bygglov eller marklov behövs för en nedgrävd pool som inte förändrar marken runt omkring mer än +/- 0,5 meter, om inte detaljplanens bestämmelser säger annat. Eventuella kringarbeten som till exempel plank, avskärmningar och murar kan däremot behöva bygglov.
  • Vid större markförändringar än +/- 0,5 meter krävs marklov. Detta gäller också om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge förändras mycket.
  • Vill du sätta upp ett pooltak eller poolskydd kan det, beroende på hur det utformas, behövas bygglov.
  • Om takets eller skyddets högsta punkt är 1,20 meter över ursprunglig marknivå intill poolen, krävs det bygglov.
  • Om du vill sätta upp mur, plank eller en altan nära poolen kan det krävas bygglov även för dessa.
  • Du måste anmäla till Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) om du vill ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet.

Kontakta kommunens kontaktcenter om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Sök bygglov med vår e-tjänst

Om du behöver ansöka om bygglov, använd gärna vår e-tjänst för bygglov.

Säkerhet

Tänk på att det alltid är du som fastighetsägare som är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor.

Mer information

Läs gärna mer på Boverkets hemsida om du planerar att bygga pool. Där hittar du också information om skydd vid bassängen.

Vid frågor - hör av dig till kommunens kontaktcenter

Ring oss på 08-579 210 00 om du har frågor om att bygga pool.

Publicerad: 11 mars 2019