Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Mur, plank, staket och spaljé

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att bygga plank och murar. Men lagen anger inte vad som skiljer plank, murar, staket och kantstöd från varandra. Miljö- och byggnadsnämnden har därför antagit riktlinjer för vad som gäller.

Kommunens riktlinjer för uppsättande av plank, murar och staket förklarar de fall när det inte krävs bygglov. Riktlinjerna kan komma att ändras genom nya bestämmelser.

Riktlinjer för plank, murar och staket

Plank, murar och staket

Plank och staket högre än 1,2 meter kräver bygglov. Murar och stödmurar högre än 0,5 meter kräver bygglov.

Oavsett om du behöver söka bygglov ska du tänka på att anpassa utformning och placering till omgivningen. Konstruktionen inte får utgöra betydande olägenhet för grannar. Var noga med att placera muren innanför tomtgränsen. Miljö- och byggnadskontoret eller privata företag kan mot ersättning komma och märka ut tomtgränsen om du är osäker.

Om tomtgränsen vetter mot park, gata eller annan kommunal mark godkänns inga lovbefriade åtgärder närmare än 4,5 meter fån tomtgränsen.

Eftersom grannar eller andra som går förbi kommer att se muren eller staketet är det viktigt att det utformas på ett estetiskt tilltalande sätt. Var därför noga med en genomtänkt utformning så att det inte blir ett störande moment i ditt område.

Spaljé

En spaljé är en mycket genomsiktlig avskärmning bestående av minst 80 procent luft. Exempelvis kan en spaljé vara ett galler av träribbor eller plast som passar bra för trädgårdsväxter att klättra på. Spaljén kan monteras på en husvägg, fristående mellan stolpar eller som tak över en pergola. 

Slipers i trädgården?

Om du har haft slipers eller gamla telefonstolpar som mur eller avgränsning i din trädgård och ska riva och ta bort dessa, informera miljö- och byggnadskontoret eftersom det finns risk att marken är förorenad. 

Tänk på att du behöver bygglov om du ersätter slipers med en ny mur eller stödmur som är högre än 0,5 meter. Om du ändrar marknivån med +/- 0,5 meter behöver du marklov.

Har du frågor om detta eller just din fastighet, hör av dig till kommunens kontaktcenter som kan hjälpa dig vidare.  

Publicerad: 11 mars 2019