Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Braskamin och eldstad

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Om du vill installera en ny eldstad, exempelvis braskamin eller öppen spis, och skorsten eller rökkanal, måste du göra en anmälan till bygglovsenheten i Sollentuna.

Anmälan om installation av braskamin eller eldstad

Rådgör gärna med sotaren i ett tidigt skede för att diskutera förutsättningarna för en eldstad. Ta reda på om den är lämplig att placera där du har tänkt.

Krav på anmälan och startbesked

Anmälan krävs alltid för en ny installation av eldstad eller braskamin samt rökkanal. 

Behöver eldstaden en ny rökkanal eller skorsten kan även bygglov behövas, beroende på hur den placeras och hur det påverkar byggnadens utseende. Det kan till exempel vara om rökkanalen eller skorsten är väldigt hög/stor, tar upp stor yta på fasad, eller på annat sätt påverkar byggnaden yttre utseende på ett väsentligt sätt.

Om du redan har en installerad eldstad och enbart ska byta ut en braskamin/spiskasett till en likvärdig krävs ingen ny anmälan, om du ansluter till befintlig skorsten eller rökkanal. Kontakta gärna kommunens kontaktcenter om du är osäker vad som gäller i ditt fall.

Anmälan ska innehålla följande handlingar:

  • Anmälan på en särskild blankett, se "Dokument" nedan.
  • Planritningar i skala 1:100 som visar var eldstaden ska placeras.
  • Fasadritningar i skala 1:100 som visar var och vilken höjd skorstenen går över taknock.
  • Specifikation på eldstad, exempelvis produktblad.
  • Ett förslag till kontrollplan, som exempelvis innehåller kontrollpunkter som "Besiktning av eldstad, rökkanal och tillträdesanordningar till taket (skorstenen)", "Bjälklagets bärförmåga" med flera. Se exempel på kontrollplan under länken "Kontrollansvarig och kontrollplan" nedan.

> Med e-tjänst skickar du elektroniskt in din anmälan.

> Med blankett skickar du in din anmälan med post.

Innan arbetet får påbörjas - startbesked

Innan arbetet får påbörjas måste du få ett beslut/startbesked från bygglovsenheten. I startbeskedet står det vad du behöver göra för att få ett slutbesked.

Innan eldstaden får börja användas - slutbesked

Eldstad och rökkanal måste godkännas av sotaren innan du får börja elda. Slutbesked utfärdas så snart som kraven i startbeskedet har uppfyllts.

För att få ett slutbesked ska verifierad kontrollplan och sotarintyg skickas in.

Installation och besiktning

Vid all nyinstallation eller ändring av eldstad eller rökkanal ska en sakkunnig person (oftast sotaren) besikta och eventuellt provtrycka anordningen innan den får tas i bruk. Den sakkunnige ska även kontrollera och intyga att det finns anordningar så att det på ett tryggt och säkert sätt går att ta sig upp på taket för att inspektera och rengöra skorstenen. När installeringen är klar ska sotarintyg och intyg om att kontrollplan har följts skickas in till bygglovsenheten. Ett slutbesked på att installationen är klar kommer sedan från bygglovsenheten.

Praxis för eldning

I Sollentuna kommun är så kallad trivseleldning tillåten. Med det menas att det får eldas vid högst två tillfällen per vecka och i upp till fyra timmar per tillfälle. Eldstaden får inte ses som ett alternativ till uppvärmningskälla.

Ta vara på grannsämjan

Innan man installerar en eldstad är det viktigt att känna till vedeldningens påverkan på omgivningen. Röken innehåller sot, partiklar och farliga organiska ämnen som kan besvära många människor. Prata därför med grannar innan du installerar en braskamin så att ni är överens om vad som är lämplig vedeldning och för att undvika framtida störningar. Om välgrundade klagomål kommer in till miljö- och byggnadsnämnden kan beslut fattas om begränsad vedeldning. Detta gäller även om du har fått din braskamin godkänd av kommunen.

Mer information 

Nedan finner du mer information om hur du eldar på rätt sätt och miljöanpassat samt kontaktuppgifter till Energirådgivningen som ger opartiska och kostnadsfria råd och tips om energianvändning.

Publicerad: 11 mars 2019

Råd och anvisningar för vedeldning

Anmälan vid installation av eldstad